ELKE DONDERDAG GRATIS INLOOPSPREEKUUR VAN 17.00-18.00 UUR 

Toezichthouders

Toezichthouders

Er zijn verschillende redenen om op zeker moment met een raad van toezicht, raad van advies of raad van commissarissen te werken. Denk daarbij onder andere aan de volgende redenen:

  • de ondernemer of bestuurder heeft behoefte aan een geformaliseerd advies orgaan;
  • aandeelhouders, stemgerechtigden of andere stakeholders hebben behoefte aan iemand die toezicht houdt op het bestuur;
  • bij stichtingen wenst men in plaats van met een directeur met volmacht en een bestuur op afstand te werken met een bestuur bestaande uit één persoon en een raad van toezicht met uitgebreide bevoegdheden;
  • er bestaat een wettelijk voorschrift, zoals bij een structuurvennootschap of woningcorporatie.

 

Toezicht en advies kan in de statuten worden geregeld. In een aantal gevallen kan dit ook buiten de statuten. Dit laatste maakt het toezicht en advies iets meer informeel. Hierdoor heeft de toezichthouder minder een externe rol die voor de buitenwereld bepaalde waarborgen zou moeten creëren.

 

Vroeger werd het zijn van commissaris of lid van een raad van toezicht wel eens als erebaantje gezien, waarvoor je weinig hoefde te doen. Tegenwoordig moet iedere toezichthouder er goed van doordrongen zijn dat hij ook aansprakelijk kan worden gesteld als hij onvoldoende toezicht houdt. Zie ook bestuurdersaansprakelijkheid.

 

Voor meer informatie over de mogelijkheden van een toezichthoudend orgaan en de mogelijke bevoegdheden, kunt u contact opnemen. Wij helpen u graag.


 


 

Bel mij terug