ELKE DONDERDAG GRATIS INLOOPSPREEKUUR VAN 17.00-18.00 UUR M.U.V. 25 JULI A.S.

Schepen

Hypotheek op een vliegtuig

Zodra een vliegtuig (luchtvaartuig) in het register voor luchtvaartuigen wordt ingeschreven (te boek gesteld) is het een registergoed. Dan kan er ook een hypotheekrecht op gevestigd worden. Zolang een vliegtuig geen registergoed is, kan er enkel een pandrecht op worden gevestigd.

 

Omdat een bank of andere financier in veel gevallen een hypotheekrecht op een registergoed prettiger vindt dan een pandrecht, zal de te betalen rente in veel gevallen lager zijn als een hypotheekrecht wordt gevestigd. Zo kan de aankoop van een vliegtuig met een geldlening gefinancierd  worden. Tot zekerheid voor de nakoming kan dan een hypotheek gegeven worden, waarbij het vliegtuig als onderpand dient.

Het hypotheekrecht wordt door middel van een notariële akte gevestigd. Van deze akte wordt een afschrift ingeschreven in het kadaster.

 

Wanneer de geldlening terugbetaald is, gaat men er vaak van uit dat daarmee ook de hypotheek automatisch doorgehaald is. Dit is niet het geval. Net als voor het vestigen van een hypotheek is ook voor het constateren dat de hypotheek is vervallen een notariële akte vereist. Het is dus van belang om na de aflossing aan ons te vragen om de hypotheek bij het kadaster door te halen, zodat voor iedereen zichtbaar is dat het vliegtuig niet meer is bezwaard.

 

Voor meer informatie over het vestigen van hypotheek op een vliegtuig en het doorhalen ervan, kunt u contact opnemen. Wij helpen u graag.


 


 

Onze experts

Peter Kooijman

Neem contact op met Peter

Bel mij terug