ELKE DONDERDAG GRATIS INLOOPSPREEKUUR VAN 17.00-18.00 UUR M.U.V. 25 JULI A.S.

Overdracht

Overdracht

In het spraakgebruik worden de termen "verkoop" en "koop" vaak door elkaar gebruikt met de term "overdracht". Indien je een brood koopt vallen het moment van verkoop/koop en het moment van overdracht meestal samen, namelijk door het plaatsen van de bestelling en de overhandiging van het brood. Maar eigenlijk is de koop van een brood niets anders dan het sluiten van een koopovereenkomst, gevolgd door een overdracht/levering.

 

Voor de overdracht van de eigendom, ook wel levering genoemd, gelden voor bepaalde zaken en rechten bijzondere leveringsvoorschriften. Dat kan bijvoorbeeld een onderhandse akte zijn, een notariële akte of de inschrijving in een bepaald register.

 

Let op: indien de leveringsformaliteiten niet goed doorlopen worden, kan het zijn dat u meent eigenaar te zijn maar dat op enig moment niet blijkt te zijn.

 

Voor meer informatie over verkoop en overdracht, kunt u contact opnemen. Wij adviseren u graag.


 


 

Bel mij terug