ELKE DONDERDAG GRATIS INLOOPSPREEKUUR VAN 17.00-18.00 UUR 

Niet volgestorte aandelen

Niet volgestorte aandelen

Aandelen van Nederlandse BV's en NV's hebben altijd een nominale waarde. Deze nominale waarde is in de statuten bepaald. Aandeelhouders hebben de verplichting om deze nominale waarde ook daadwerkelijk op de aandelen te storten. Dit kan bij de uitgifte van de aandelen, maar ook naderhand indien bij de uitgifte is bedongen dat dit later geschiedt.

 

Het voordeel van niet volgestorte aandelen is dat de aandeelhouder het geld pas hoeft te storten als het is opgevraagd. Zo kan het nog niet gestorte kapitaal wel als garantie dienen ten aanzien van schuldeisers. Een aandeelhouder moet zich echter wel realiseren dat hij dit geld op eerste verzoek van het bestuur alsnog dient te storten.

 

Indien in de statuten geen afwijkende regeling is opgenomen, delen aandelen enkel naar rato van het daarop daadwerkelijk gestorte bedrag mee in de winst. Dit kan heel vervelend zijn indien de ene aandeelhouder zijn aandelen niet heeft volgestort en de andere wel. Zeker wanneer er maar voor bijvoorbeeld € 100,00 aan aandelen wordt uitgegeven en de ene aandeelhouder zijn € 50,00 wel heeft gestort en de andere niet. Dan is toch vreemd dat de aandeelhouder die niet heeft gestort niet deelt in de winst.

 

Bij NV's en bij BV's die voor 1 oktober 2012 zijn opgericht, leidde het niet voldoen aan de stortingsplicht er in een aantal gevallen toe dat het bestuur hoofdelijk aansprakelijk is voor de schulden van de vennootschap.

 

Voor meer informatie over niet volgestorte aandelen, kunt u contact opnemen. Wij helpen u graag.


 


 

Bel mij terug