ELKE DONDERDAG GRATIS INLOOPSPREEKUUR VAN 17.00-18.00 UUR 

Relatie, scheiden, erven en erfbelasting

Mediation

Mediation wordt steeds vaker ingezet om geschillen op te lossen. In veel gevallen vrijwillig, al dan niet op basis van een bepaling in een gesloten overeenkomst. Maar steeds vaker ook min of meer verplicht omdat de rechter bepaalt dat eerst via mediation getracht moeten worden een geschil op te lossen.

 

Mediation is iets heel anders dan bindend advies of arbitrage. Bij mediation beslissen partijen zelf over de uitkomst. Behoudens een eventuele verplichting het geschil via mediation proberen op te lossen, is mediation vrijwillig en kan deelname aan de mediation beëindigd worden wanneer een partij het niet meer ziet zitten. Uitgangspunt is dat wat aan de mediationtafel wordt besproken vertrouwelijk is. Partijen moeten zich vrij kunnen voelen openlijk te praten.

 

Het mediationproces is opgebouwd uit verschillende fasen. Deze opbouw is niet willekeurig maar berust op uitkomsten van onderzoek naar hoe mensen met conflicten omgaan en hoe zij geschillen zo effectief mogelijk kunnen oplossen. Betrokkenheid van partijen staat centraal, de mediator is neutraal.

 

Mediationcontract

 

Een mediator hoeft voor het begeleiden van het mediationtraject geen jurist te zijn. Maar dat is wel erg aan te bevelen. Het einde van een mediation wordt altijd gevormd door het opmaken van een vaststellingsovereenkomst, waarin de door beide partijen gedragen oplossingen en afspraken worden neergelegd. Als die vaststellingsovereenkomst niet door een goede jurist wordt opgesteld, zie je vaak dat er achteraf toch weer onduidelijkheid en geschillen ontstaan over die overeenkomst.

 

Het voordeel van een notaris als mediator is tenslotte dat deze alles kan vastleggen in een notariële akte. Indien één van beide partijen dan niet doet wat hij moest doen, bijvoorbeeld de alimentatie niet betaalt, kan de ander zonder tussenkomst van een rechter beslag leggen.

 

Oplossen zonder ruzie

 

De meerwaarde van mediation 

  • de wederzijdse informatie en het vaststellen van feiten gaan sneller;
  • in de overeenkomst kunnen allerlei alternatieven en tussenvormen worden opgenomen die via een gerechtelijke procedure niet mogelijk zijn;
  • de kans op wijzigingsprocedures kan zo goed als uitgesloten worden. In het algemeen wordt een overeenkomst door beide partijen hechter aanvaard, bevestigd en uitgevoerd dan een rechterlijke uitspraak;
  • de emotionele en zakelijk afwikkelingen vinden parallel plaats;
  • door de confrontatie wordt het realiteitsbesef doorgaans vergroot;
  • bij scheidingsmediation kunnen kinderen adequaat in de scheiding worden betrokken en met hun reacties kan rekening worden gehouden;
  • bemiddeling kan kostenbesparend werken. Bovendien kunnen langdurige procedures worden voorkomen;
  • na mediation kunnen partijen meestal nog normaal met elkaar omgaan, hetgeen zeer positief werkt wanneer er gezamenlijke belangen blijven.

 

Voor meer informatie over mediation, kunt u contact opnemen. Wij adviseren u graag.