ELKE DONDERDAG GRATIS INLOOPSPREEKUUR VAN 17.00-18.00 UUR 

Algehele gemeenschap van goederen

Algehele gemeenschap van goederen

Indien je voor 1 januari 2018 bent getrouwt of een geregistreerd partnerschap bent aangegaan en geen huwelijksvoorwaarden of partnerschapsvoorwaarden hebt gemaakt, ontstond in Nederland een algehele wettelijke gemeenschap van goederen. Bij een huwelijk of geregistreerd partnerschap met internationale aspecten kan dit anders zijn. Bijvoorbeeld indien je niet dezelfde nationaliteit hebt of direct na je huwelijk niet in Nederland gaat wonen.

 

Door de algehele gemeenschap van goederen werd alles wat je hebt en zult krijgen gemeenschappelijk eigendom. Schuldeisers konden zich tot 1 januari 2018 op het gehele vermogen verhalen en niet slechts op het deel van degene die de schuld is aangegaan. Na 1 januari 2018 is dat verhaal beperkt wanneer het schuldeisers betreft van schulden die slechts door één partner zijn aangegaan. Dat is alleen anders als het schulden ten behoeve van de gewone gang van de huishouding zijn.

 

Het enige dat bij de algehele wettelijke gemeenschap van goederen niet gemeenschappelijk eigendom wordt, zijn schenkingen of erfenissen waarbij de schenker of erflater heeft bepaald dat de schenking of erfenis niet in een gemeenschap van goederen valt. Dit wordt de uitsluitingsclausule of privéclausule genoemd.

 

Veel mensen vonden het onwenselijk dat schuldeisers van één van de echtgenoten zich op het gehele vermogen kunnen verhalen. Dit kan worden voorkomen door huwelijksvoorwaarden te maken. Maar huwelijksvoorwaarden werden ook veel gemaakt omdat vermogens ongelijk waren. Er kunnen echter nog veel anderen redenen zijn.

 

De algehele gemeenschap van goederen geeft in veel gevallen bij overlijden de ruimte om zo min mogelijk erfbelasting te betalen.

 

Voor meer informatie over de algehele wettelijke gemeenschap van goederen kunt u contact opnemen. Wij adviseren u graag.


 


 

Bel mij terug