ELKE DONDERDAG GRATIS INLOOPSPREEKUUR VAN 17.00-18.00 UUR M.U.V. 25 JULI A.S.

Notaris

Notaris

In de Notariswet staat vermeld dat het ambt van notaris de bevoegdheid inhoudt om authentieke akten te verlijden in de gevallen waarin de wet dit aan hem opdraagt of een partij dat van hem verlangt, en andere in de wet aan hem opgedragen werkzaamheden te verrichten. De notaris oefent dus onder andere een staatstaak uit.

 

Daarnaast schrijft de wet voor dat een notaris onafhankelijk is en niet in dienst mag zijn. Een notaris moet dus ondernemer zijn.

 

Om benoemd te kunnen worden tot notaris of toegevoegd notaris, moet iemand notarieel recht gestudeerd hebben, zes jaar als kandidaat-notaris op een notariskantoor werkzaam zijn geweest en zijn beroepsopleiding afgerond te hebben. Daarna moet hij een zeer uitgebreid benoemingstraject doorlopen, alvorens hij door de Koning benoemd wordt.

Na de benoeming wordt hij door de rechter beëdigd.

 

Het opmaken van een notariële akte is soms de enige manier om een rechtshandeling vorm te geven, zoals bijvoorbeeld een testament of een hypotheekakte. Een notariële akte biedt rechtszekerheid en bewijskracht.


 


 

Bel mij terug