ELKE DONDERDAG GRATIS INLOOPSPREEKUUR VAN 17.00-18.00 UUR 

Europese Verordening Huwelijksvermogensrecht

Europese Verordening Huwelijksvermogensrecht

Wanneer je dezelfde nationaliteit hebt, samen altijd in het land van je nationaliteit hebt gewoond en enkel in dat land vermogen hebt, is er niet veel internationaals aan jouw huwelijk. Maar dat verandert al snel, als jou of jouw partner in het buitenland iets overkomt of wanneer je een vakantiehuis in het buitenland wil kopen. Dan kunnen vragen over het op jullie huwelijk  en jullie vermogen van toepassing zijnde recht relevant worden.

 

In werking treden

Vragen omtrent het van toepassing zijnde recht zijn niet erg gemakkelijk te beantwoorden als er sprake is van meerdere nationaliteiten, of van geen gezamenlijke woonplaats ten tijde dan wel direct na de voltrekking van het huwelijk. Dat is nog eens extra ingewikkeld omdat veel landen hun eigen internationaal privaatrecht hebben en dus volgens eigen regels bepalen welke recht van toepassing is. De Europese Verordening Huwelijksvermogensrecht moet daar met ingang van 29 januari 2019 verandering in brengen.

 

Rechtskeuze

Allereerst wordt in de verordening gekeken of er een rechtskeuze is. Deze moet zijn uitgebracht op dezelfde wijze als voor huwelijksvoorwaarden in het land waar de keuze wordt gemaakt, vereist is. In Nederland is dat een notariële akte. Gekozen kan worden voor het recht van de nationaliteit of woonplaats van één of van beide echtgenoten ten tijde van de keuze. De keuze geldt voor het volledig vermogen en ziet, tenzij uitdrukkelijk anders wordt bepaald, enkel op de toekomst.

 

Indien er geen rechtskeuze is gemaakt, dan geldt het recht:

  1. van de gezamenlijke eerste woon- en verblijfplaats na de huwelijkssluiting, en bij gebreke daarvan:
  2. van de gezamenlijke nationaliteit ten tijde van de huwelijkssluiting, en bij gebreke daarvan:
  3. van het land waarmee de echtgenoten samen op het tijdstip van de huwelijkssluiting de nauwste band hebben, met inachtneming van alle omstandigheden.

Op verzoek kan de rechter evenwel bepalen dat niet het sub a. gemelde recht van toepassing is, indien er een ander land is waar de echtgenoten veel langer gezamenlijk hebben gewoond.

 

Voor meer informatie over de Europese Verordening Huwelijksvermogensrecht kunt u contact opnemen. Wij helpen u graag.


 


 

Bel mij terug