ELKE DONDERDAG VAN 17.00-18.00 UUR GRATIS INLOOPSPREEKUUR

 

 

Dividend

Dividend

Van dividend is sprake indien een BV of NV winst uitkeert aan haar aandeelhouders.

Volgens de wet delen aandeelhouders in de winst naar rato van hetgeen zij op hun aandelen hebben gestort. Hiervan kan in de statuten worden afgeweken. Bijvoorbeeld doordat er gedeeld wordt naar rato van de nominale waarde van ieders aandelen. Maar ook doordat op bepaalde aandelen geen winst, een vast percentage of een vast bedrag wordt uitgekeerd.

 

In principe besluit de algemene vergadering over het doen van uitkering op aandelen. Een zodanig besluit is altijd onderworpen aan de goedkeuring van het bestuur van de vennootschap.

 

Het bestuur dient haar goedkeuring te weigeren indien zij op grond van de uitkeringstoets van mening is dat de vennootschap als gevolg van de uitkering niet kan blijven voortgaan met het betalen van haar opeisbare schulden.

 

Voor meer informatie over dividend en het al niet uitkeren ervan, kunt u contact opnemen. We adviseren u graag.


 


 

Bel mij terug