ELKE DONDERDAG GRATIS INLOOPSPREEKUUR VAN 17.00-18.00 UUR M.U.V. 25 JULI A.S.

Tegenstrijdig belang

Tegenstrijdig belang

Tegenstrijdige belangen kunnen op heel veel plaatsen ontstaan. Bij de BV, NV, de coöperatie en vereniging, kent de wet bijzondere voorschriften voor het geval er sprake is van een bestuurder, commissaris en de rechtspersoon. Het is van belang om die voorschriften te kennen, omdat het in strijd met die voorschriften handelen kan leiden tot aansprakelijkheid of beschikkingsonbevoegdheid.

 

Van tegenstrijdig belang is sprake indien een bestuurder een transactie aangaat met de BV waarvan hij bestuurder is. Maar ook als de NV iets verkoopt aan de zoon van een bestuurder.

 

Tot 1 januari 2013 stond in de wet dat de vennootschap in geval van tegenstrijdig belang niet werd vertegenwoordigd door het bestuur of een bestuurder. In veel gevallen bevatten de statuten echter een bepaling omtrent tegenstrijdig belang. Bij oude statuten (van vóór 1 januari 2013) is dat vaak een regeling die in strijdig met het huidige vennootschapsrecht.

 

Een bestuurder die een tegenstrijdig belang heeft, mag zich niet met de besluitvorming over het desbetreffende onderwerp bemoeien. Als er dan niet besloten kan worden, mag de eventuele raad van commissarissen (RvC), het besluit nemen. Als ook deze geen besluit kan nemen, besluit de algemene vergadering. Het bestuur blijft evenwel vertegenwoordigingsbevoegd.

 

 

Voor meer informatie over tegenstrijdig belang, kunt u contact opnemen. Wij helpen u graag.


 


 

Bel mij terug