ELKE DONDERDAG GRATIS INLOOPSPREEKUUR VAN 17.00-18.00 UUR M.U.V. 13 JUNI a.s.

Trouwen

Trouwen

Op het moment dat je trouwt, beloof je lief en leed met elkaar te delen. De Nederlandse wet had bij huwelijken voor 1 januari 2018 als uitgangspunt dat je ook alle bezittingen en schulden deelt. Dit wordt geregeld door het huwelijksvermogensrecht. Als dit Nederlands huwelijksvermogensrecht van toepassing was en je regelde niets anders dan trouwde je in een algehele gemeenschap van goederen. Bij huwelijken na 1 januari 2018 geldt als uitgangspunt een beperkte gemeenschap van goederen. Als dit nieuwe systeem van toepassing is en je regelt dan blijft alles wat je voor je trouwdag had privé. Dat geldt ook voor alles wat je geërft of geschonken hebt gekregen. Al het overige wordt gemeenschappelijk eigendom.

 
Als je dat niet wenselijk vindt, kun je voorafgaand aan het huwelijk huwelijksvoorwaarden maken. Bij huwelijksvoorwaarden kun je in meer of mindere mate afwijken van het wettelijk systeem. Zo is het mogelijk om er via huwelijksvoorwaarden voor te zorgen dat een huis waarvan je bijvoorbeeld 10% - 90% eigenaar bent, na het trouwen opeens voor 50% - 50% gemeenschappelijk eigendom is. Ook kun je via huwelijksvoorwaarden in een aantal gevallen belasting besparen.   
 
Ondernemers 
Vaak kiezen ondernemers die gaan trouwen er voor om huwelijksvoorwaarden te maken. Na 1 januari 2018 kun je op die manier voorkomen dat de andere echtgenoot een grote claim krijgt op de waarde van de onderneming.   
 
Ook als je al in (een beperkte) gemeenschap van goederen bent gehuwd, is het mogelijk om alsnog huwelijksvoorwaarden te maken. Afhankelijk van de huwelijksvoorwaarden en de wensen, is het dan  in veel gevallen nodig om alles wat gemeenschappelijk is te verdelen. Alleen na een verdeling is duidelijk wie waar eigenaar van is.  
 
Erfrecht
De wet bevat veel regelingen voor gehuwde partners. Die regelingen gelden voor alle echtgenoten, dus ongeacht of je in (een beperkte) gemeenschap van goederen bent gehuwd of dat je huwelijksvoorwaarden hebt gemaakt. Zo bepaalt de wet dat gehuwden automatisch elkaars erfgenaam zijn, en dat hun kinderen wel recht hebben op hun erfdeel, maar dat pas uitgekeerd krijgen nadat de langstlevende echtgenoot is overleden. Echtgenoten kunnen van deze wettelijke regeling afwijken door een testament te maken. 
 
Als tijdens het huwelijk een kind wordt geboren, dan zijn beide ouders automatisch de juridische ouders van het kind en hebben zij beiden het gezag over hun kind.   
 
Scheiding
Als echtgenoten willen scheiden, moeten ze dit via de rechter samen met een notaris of advocaat regelen. Echtgenoten die willen scheiden en gezamenlijke kinderen hebben zijn daarnaast verplicht om een ouderschapsplan op te stellen.   
 
Voor meer informatie over de gevolgen van een huwelijk, de mogelijkheden om daarvan af te wijken en het scheiden via de notaris, kunt u contact opnemen. Wij adviseren u graag. 

 


 

Bel mij terug