ELKE DONDERDAG VAN 17.00-18.00 UUR GRATIS INLOOPSPREEKUUR

 

 

Certificaten

Certificaten

Aan aandelen in het kapitaal van een NV of BV zijn in principe twee typen rechten verbonden. Enerzijds zeggenschapsrechten, zoals het stemrecht in de algemene vergadering en anderzijds economische rechten, zoals het recht op dividend en recht op een deel van het liquidatiesaldo.

 

Soms is het wenselijk dat iemand wel het economisch belang bij aandelen verkrijgt maar niet de zeggenschap. Bijvoorbeeld wanneer kinderen een belang in het bedrijf verkrijgen. Maar ook in de situatie dat personeel gaat participeren. Dit kan bereikt worden door de aandelen te certificeren.

 

De aandelen worden dan overgedragen aan, over het algemeen, een daartoe opgerichte stichting. Deze stichting (stichting administratiekantoor of StAk) geeft vervolgens  in ruil voor de aandelen, certificaten van aandelen uit, welke certificaten het economisch belang bij de aandelen vertegenwoordigen.

 

Afhankelijk van de inhoud van de statuten van het administratiekantoor, hebben de certificaathouders soms bepaalde rechten binnen het administratiekantoor. Bijvoorbeeld benoemingsrechten van bestuurders of bepaalde goedkeuringsrechten. Op basis van de statuten van de vennootschap, kunnen certificaathouders ook vergaderrechten binnen de vennootschap hebben. Hoewel ze geen stemrecht  in de algemene vergadering hebben, hebben ze dan wel het recht om aanwezig te zijn en het woord te voeren.

 

Het administratiekantoor is de aandeelhouder en oefent het stemrecht op de aandelen uit in de algemene vergadering van de vennootschap.

 

Hoewel certificering van aandelen het meest voorkomt, is het ook mogelijk om andere vermogensbestanddelen te certificeren. Bijvoorbeeld onroerende zaken.

 

Voor meer informatie over certificaten en certificering, kunt u contact opnemen. Wij helpen u graag.


 


 

Bel mij terug