In verband met het coronavirus zal er voorlopig geen inloopspreekuur op donderdag plaatsvinden.

 

 

Onroerend goed, huis en hypotheek

Splitsen in appartementsrechten

Wanneer je een appartementsrecht koopt, krijg je te maken met een splitsing in appartementen. Maar ook wanneer je eigenaar van een gebouw bent en een deel daarvan wilt overdragen. Zodra je het betreffende deel niet als een soort taartpunt van boven naar beneden door kunt snijden, zal het gebouw eerst in appartementsrechten moeten worden gesplitst.

Eigenaar van appartementsrechten

Als eigenaar van een appartementsrecht, word je eigenaar van een deel van het gehele gebouw en heb je het exclusief gebruiksrecht op een deel ervan. Dat deel wordt bij woningen ook wel aangeduid als het appartement. Formeel ben je daar echter niet de enige eigenaar van, want je bent voor een bepaald aandeel eigenaar van ieder deel van het gebouw. Voor een aanstaande eigenaar van een appartementsrecht is het dus van groot belang om de splitsingsakte goed te laten beoordelen. Alleen dan weet je wat jouw rechten en verplichtingen als eigenaar zijn.

Notariële akte van splitsing

Een splitsing in appartementsrechten komt tot stand via een notariële akte van splitsing. In de akte van splitsing wordt vastgelegd in welke delen het gebouw gesplitst moet worden. Dit wordt in de akte beschreven aan de hand van een plattegrond van het gebouw waarop wordt aangegeven om welke delen het gaat. In de notariële akte van splitsing wordt niet alleen beschreven van welke gedeelten van het gebouw iedere eigenaar van een appartementsrecht een exclusief gebruiksrecht heeft. In die akte wordt bijvoorbeeld ook worden beschreven hoe het zit met kosten van onderhoud; hoe iedereen moet omgaan met de gemeenschappelijke gedeelten, en hoe een eigenaar met een privé-gedeelte moet omgaan. Dat laatste kan zelfs zover gaan dat een privé gedeelte enkel in gebruik genomen mag worden na verkregen toestemming van de vereniging van eigenaren.

 

Appartementensplitsingen worden in veel situaties toegepast. De splitsing van een boven- en benedenwoning, maar ook wanneer het wenselijk is dat de individuele parkeerplaatsen op een parkeerterrein los overdraagbaar zijn. In dat laatste geval wordt per parkeerplaats ruim € 500,00 aan kadastrale kosten bespaard.

Vereniging van Eigenaren

Als appartementseigenaar ben je automatisch lid van de vereniging van eigenaren (VvE). Het doel van de VvE is het beheer van het gebouw. Hoewel de VvE verplicht is een reservefonds te vormen voor toekomstige onderhoudskosten, komt het in de praktijk vaak voor dat dit er niet is. Als de VvE geen toereikend reservefonds heeft, zullen alle eigenaren op het moment van een grote uitgave naar rato van hun aandeel moeten bijdragen. Dit kan voor sommige eigenaren problematisch zijn, waardoor het benodigde onderhoud niet verricht kan worden. Met alle problemen van dien. Wanneer je een appartementsrecht koopt, lijkt het soms handig dat de VvE bijdrage laag is. Maar een lage bijdrage betekent vaak ook dat er geen reservefonds is. Hierdoor kun je dan vervolgens geconfronteerd worden met een mede-eigenaar die zijn aandeel in de kosten niet kan betalen.

Reken op een jarenlange ervaring

In de loop der jaren hebben wij veel ervaring opgebouwd in het splitsen van meer ingewikkelde gebouwen en onroerend goed. Zoals complexen met daarin woningen, parkeervoorzieningen, kantoor- en winkelruimte, welke ogenschijnlijk losse gedeelten vormen maar die op allerlei wijzen in elkaar over lopen. Het is bij het opzetten van de splitsing dan van groot belang om te kijken naar de toekomstige exploiteerbaarheid en eventuele uitbreidingswensen ten aanzien van delen van het gebouw. Zonder dat kan een individuele eigenaar dit soort dingen in een groot aantal gevallen blokkeren. Voor meer informatie over het kopen van appartementen, het splitsen in appartementsrechten en het wijzigen van de notariële akte van splitsing, kun je contact opnemen met Kooijman Autar via het telefoonnummer +31 (0)10 285 88 88.


 


 

Onze experts

Rob de Gilder

Neem contact op met Rob

Peter Kooijman

Neem contact op met Peter

Bel mij terug