ELKE DONDERDAG GRATIS INLOOPSPREEKUUR VAN 17.00-18.00 UUR M.U.V. 25 JULI A.S.

Algemene wet bijzondere ziektekosten

Algemene wet bijzondere ziektekosten

De Algemene wet bijzondere ziektekosten (AWBZ) is een volksverzekering die de financiering van de langdurige zorg voor ouderen, chronisch zieken en gehandicapten regelde. Sinds januari 2015 zijn deze regelingen ondergebracht in de Wet langdurige zorg (Wlz), Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Zorgverzekeringswet (Zvw).

 

Je kunt een beroep doen op de Wlz en de Wmo wanneer je niet meer voldoende voor jezelf of voor je partner, ouder of kind kunt zorgen. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn  als er door een aandoening of een lichamelijke, geestelijke of verstandelijke beperking hulp en zorg nodig is. De Wlz en de Wmo zorgt er dan voor dat de noodzakelijke zorg wordt gefinancierd.

Om de zorg toegankelijk, goed en betaalbaar te houden, voert het kabinet de komende jaren hervormingen door. Veel commotie is er ontstaan door de berekening van de eigen bijdrage voor de Wlz en de Wmo mede afhankelijk te laten zijn van het vermogen.

 

De Wlz en de Wmo zijn zonder twijfel een van de meest gewilde maar ook een van de meest omstreden regelingen. Zij die ervan afhankelijk zijn zien hun zorg steeds meer versoberen. Anderen willen niet verplicht worden hun zuurverdiende spaargeld op te maken en trachten hun vermogen te verkleinen zodat er geen hoge eigen bijdrage verschuldigd is. Voor meer informatie over de AWBZ en andere regelingen kunt u contact opnemen. Wij adviseren u graag.


 


 

Bel mij terug