ELKE DONDERDAG VAN 17.00-18.00 UUR GRATIS INLOOPSPREEKUUR

 

 

Activa-passiva transactie

Activa-passiva transactie

De term activa-passiva transactie wordt veelal gebruikt bij de overdracht van een onderneming. Het gaat dan om overdracht van alle goederen (inclusief vorderingen) die behoren tot een onderneming of een gedeelte van een onderneming aan een koper onder de verplichting voor die koper om ook (een deel van) de schulden over te nemen. Dit is iets anders dan een aandelen transactie waarbij de aandelen in het kapitaal van een BV of NV worden overgedragen waardoor automatisch de onderneming mee overgaat.

 

Voor elk te leveren goed (zaak, vordering ander recht) dienen de in de wet voorgeschreven leveringsformaliteiten in acht genomen te worden. Dit betekent bijvoorbeeld dat vorderingen geleverd dienen te worden bij een akte en door mededeling van de overdracht aan de betreffende schuldenaren.

Het is belangrijk dat u zich bij een activa-passiva transactie goed laat voorlichten over de na te leven formaliteiten. Indien de formaliteiten niet of niet juist nageleefd zijn, heeft dat tot gevolg dat het betreffende goed niet overgedragen is en de overdrager nog de eigenaar is.

 

Het voordeel van een activa passiva transactie is dat veel duidelijker is wat verkregen wordt dan het geval is bij de overname van aandelen. Bij een aandelen transactie is het veel lastiger om vast te stellen wat alle rechten en verplichtingen van de BV of NV zijn.

 

De overname van een eenmanszaak of vennootschap onder firma (vof) kan enkel middels een activa passiva transactie gebeuren.

 

Voor meer informatie over een activa-passiva transactie kunt u contact opnemen. Wij adviseren u graag.


 


 

Bel mij terug