ELKE DONDERDAG GRATIS INLOOPSPREEKUUR VAN 17.00-18.00 UUR 

SBBI

SBBI

Voor sommige stichtingen en andere instellingen gelden bijzondere fiscale faciliteiten. ANBI's (Algemeen Nut Beogende Instellingen) hebben de meest vergaande faciliteiten. Voor SBBI's (Sociaal Belang Behartigende Instelling) bestaan er minder fiscale voordelen.

 

SBBI's zijn vrijgesteld van erf- of schenkbelasting. Schenkingen aan een SBBI zijn niet aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Dat laatste is alleen anders indien de SBBI een vereniging is met meer dan 25 leden en het een periodieke gift is.

 

Om als SBBI te worden aangemerkt dient de instelling aan een aantal voorwaarden te voldoen. De instelling moet volgens de wet in overeenstemming met haar regelgeving een sociaal belang te behartigen. Verder mag de instelling niet onderworpen  zijn aan winstbelasting, dan wel dient daarvan vrijgesteld te zijn. De leden van het beleidsbepalend orgaan binnen de instelling mogen voor hun werkzaamheden geen beloning ontvangen, maar slechts een vergoeding voor gemaakte kosten. Tenslotte moet de instelling in Nederland, Europa of een andere door de minister aangewezen staat  zijn gevestigd.

Samenvattend dient de SBBI een instelling te zijn die activiteiten ontplooit voor en met mensen, met een maatschappelijk belang.

Voorbeelden zijn buurtverenigingen, muziekverenigingen en amateursportverenigingen.

 

Voor meer informatie over SBBI's en de voordelen van de SBBI, kunt u contact opnemen. Wij adviseren u graag.


 


 

Bel mij terug