In verband met het coronavirus zal er voorlopig geen inloopspreekuur op donderdag plaatsvinden.

 

 

Akte van splitsing gebouw

Akte van splitsing gebouw

Via een akte van splitsing kan een gebouw worden gesplitst in appartementsrechten. Door deze splitsing is het mogelijk om losse delen van het gebouw (de appartementen), te verkopen. Deze akte wordt door de eigenaar en de notaris getekend. Vervolgens wordt een afschrift van de akte tezamen met een tekening waarop de appartementen zijn aangegeven, ingeschreven in het kadaster.

 

In de splitsingsakte wordt  onder meer beschreven van welke gedeelten van het gebouw iedere eigenaar van een appartementsrecht een exclusief gebruiksrecht heeft. Tevens wordt  beschreven: hoe het zit met kosten van onderhoud, hoe iedereen moet omgaan met de gemeenschappelijke gedeelten, en  hoe een eigenaar met een privé-gedeelte moet omgaan. Daarnaast worden in de akte van splitsing de statuten van de vereniging van eigenaars opgenomen.

In veel gevallen wordt niet alles letterlijk in de akte opgenomen, maar wordt verwezen naar het standaard splitsingsreglement van een bepaalde datum. In die situaties wordt in de akte van splitsing enkel vermeld in welke mate wordt afgeweken van het desbetreffende standaard splitsingsreglement.

 

Voor een aanstaande eigenaar van een appartementsrecht is het dus van groot belang om de splitsingsakte goed te laten beoordelen. Alleen dan weet je wat je rechten en verplichtingen als eigenaar zijn.

 

Voor meer informatie over akten van splitsing en de uitleg ervan, kunt u contact opnemen. Wij helpen u graag.


 


 

Bel mij terug