ELKE DONDERDAG GRATIS INLOOPSPREEKUUR VAN 17.00-18.00 UUR M.U.V. 13 JUNI a.s.

Dividendbelasting

Dividendbelasting

Een uitkering op aandelen noemt men dividend. De vennootschap dient dividendbelasting in te houden en af te dragen aan de belastingdienst. Dividendbelasting is een voorheffing. Dit houdt in dat de belastingplichtige de dividendbelasting achteraf kan verrekenen met de inkomstenbelasting die over de uitkering moet worden betaald of met de eventuele vennootschapsbelasting die over de uitkering verschuldigd is.

 

Bij de terugbetaling van agio, kan ook dividendbelasting verschuldigd zijn. Dit kan voorkomen worden door het agio eerst om te zetten in aandelenkapitaal, door nieuwe aandelen uit te geven en vervolgens via een statutenwijziging af te stempelen. Gebeurt dat niet, dan is er dividendbelasting en aanmerkelijk belang belasting verschuldigd bij de terugbetaling.

 

Voor meer informatie over het beperken van dividendbelasting, kunt u contact opnemen. We adviseren u graag.


 


 

Bel mij terug