ELKE DONDERDAG GRATIS INLOOPSPREEKUUR VAN 17.00-18.00 UUR 

Mentor

Mentor

Als je geen levenstestament hebt gemaakt en je je zaken zelf niet meer kunt regelen, is het niet zo dat een echtgenoot of iemand anders automatisch daartoe bevoegd is. Indien die situatie zich voordoet, moet er een bewindvoerder, mentor en/of curator worden benoemd . Zo'n persoon wordt benoemd door de kantonrechter op verzoek van een familielid, het openbaar ministerie of de instelling waar iemand verblijft.

 

Een mentor is degene die de beslissingen neemt over de verzorging, verpleging, behandeling of begeleiding van de betrokkene. Een mentor dient de betrokkene zoveel mogelijk bij de vervulling van zijn taak te betrekken. Iemand die een mentor heeft, blijft handelingsbekwaam.

Natuurlijke personen en rechtspersonen kunnen optreden als mentor. Daarbij gelden voor personen die voor meer dan drie mensen  mentor zijn speciale kwaliteitseisen. De rechter volgt bij de benoeming van de mentor de uitdrukkelijke voorkeur van de betrokkene, tenzij gegronde redenen zich tegen een zodanige benoeming verzetten.  Indien de betrokkene een partner heeft, wordt bij voorkeur die partner tot mentor benoemd. Is er geen partner dan wordt bij voorkeur een van de ouders, kinderen, broers of zusters tot mentor benoemd.

 

Voor meer informatie over het mentorschap of de verplichtingen van een mentor, kunt u contact opnemen. Wij adviseren u graag.


 


 

Bel mij terug