ELKE DONDERDAG GRATIS INLOOPSPREEKUUR VAN 17.00-18.00 UUR 

UBO

UBO

Het gaat hier om de afkorting van het begrip ultimate beneficial owner van een rechtspersoon of andere juridische entiteit.

 

In dit kader dient vastgesteld te worden welke natuurlijke personen direct of indirect meer dan 25%:

  • van de aandelen;
  • van de stemrechten binnen het orgaan dat de stauten mag wijzigen;
  • van het eigendomsbelang;
  • via andere middelen uiteindelijk eigenaar zijn van of zeggenschap hebben over de rechtspersoon.

Wanneer er niet één of meer natuurlijke personen op grond van het vorenstaande als UBO worden aangemerkt, worden de hoger leidinggevenden (het bestuur) als UBO aangemerkt. Zij zijn dan pseudo-UBO.

 


 


 

Bel mij terug