ELKE DONDERDAG VAN 17.00-18.00 UUR GRATIS INLOOPSPREEKUUR

 

 

Fiscale eenheid

Fiscale eenheid

Indien een belastingplichtige voor de vennootschapsbelasting een juridisch en economisch belang heeft van ten minste 95% in het aandelenkapitaal van een andere vennootschap, kan er voor de vennootschapsbelasting sprake zijn van een fiscale eenheid. Bij een fiscale eenheid worden alle entiteiten in die eenheid voor de belastingdienst als één belastingplichtige beschouwd. Voordeel hiervan is onder andere dat verliezen van het ene groepslid verrekend kunnen worden met de winsten van een ander groepslid. Hiermee wordt dus voorkomen dat voor de ene vennootschap belasting betaald moet worden terwijl er bij de andere vennootschap verliezen zijn welke niet kunnen worden verrekend met winsten. Dit levert een voordeel op voor de liquiditeit.

 

Aan een fiscale eenheid kleven ook nadelen. De hele groep is namelijk aansprakelijk voor de belasting. Ook kan niet per vennootschap gebruik worden gemaakt van het verlaagd tarief van de eerste schijf.

 

Voor een fiscale eenheid is het noodzakelijk dat de boekjaren parallel lopen, en niet op verschillende data eindigen. Indien de boekjaren niet gelijk lopen zal dit aangepast moeten worden via een statutenwijziging.

 

Voor meer informatie over de voor- en nadelen van een fiscale eenheid, kunt u contact opnemen. Wij adviseren u graag.


 


 

Bel mij terug