ELKE DONDERDAG GRATIS INLOOPSPREEKUUR VAN 17.00-18.00 UUR M.U.V. 25 JULI A.S.

Commissaris

Commissaris

Het is de taak van een  commissaris om  toezicht te houden binnen een rechtspersoon. De commissarissen vormen samen de raad van commissarissen, zoals deze bij een BV of NV wordt aangeduid. Bij een stichting of vereniging, hebben we het vaak over een raad van toezicht. Hun hoofdtaak is echter hetzelfde: het houden van toezicht en het geven van gevraagd en ongevraagd advies.

 

Van het bestaan van een raad van commissarissen of raad van toezicht moet uit de statuten blijken. In de statuten wordt dan ook gereld hoe deze benoemd wordt en wat de  bevoegdheden naast het houden van toezicht zijn. Bijvoorbeeld de uitgifte van aandelen bij een BV of het benoemen van bestuurders bij een stichting.

 

Bij rechtspersonen met een grote onderneming of een groot belang schrijft de wet voor dat er een raad van commissarissen moet zijn. Indien een rechtspersoon gedurende drie jaar boven een bepaalde grens komt met zijn vermogen en aantal werknemers, moet er een raad van commissarissen komen met een verplicht aantal minimum taken. Dit noemen we het structuurregime.

 

Vroeger werd het zijn van commissaris of lid van een raad van toezicht wel eens als erebaantje gezien, waarvoor je weinig hoefde te doen. Tegenwoordig moet iedere toezichthouder er goed van doordrongen zijn dat hij ook aansprakelijk kan worden gesteld als hij onvoldoende toezicht houdt. Zie ook bestuurdersaansprakelijkheid.

 

Voor meer informatie over de mogelijkheden van een raad van commissarissen, hun bevoegdheden en het structuurregime, kunt u contact opnemen. Wij helpen u graag.


 


 

Bel mij terug