ELKE DONDERDAG GRATIS INLOOPSPREEKUUR VAN 17.00-18.00 UUR M.U.V. 25 JULI A.S.

Relatie, scheiden, erven en erfbelasting

Belasting besparen

Wij adviseren graag actief op de fiscale gevolgen van de wensen van onze cliënten. Daarbij kijken we steeds naar alternatieven om meer belasting te besparen. Daartoe hebben wij experts in huis op het gebied van de erf- en schenkbelasting, de overdrachtsbelasting en de samenloop tussen omzetbelasting en overdrachtsbelasting. Daarnaast hebben wij kennis van de inkomsten- en vennootschapsbelasting in relatie tot het erfrecht, huwelijksvermogensrecht, vastgoed- en vennootschapsstructuren.  

Onder andere door gebruikmaking van de vrijstellingen voor de schenk- en erfbelasting, slimme constructies in een testament, een schenkingsplan (met directe en/of periodieke schenkingen of schenkingen op papier) en/of het wijzigen van huwelijksvoorwaarden, kan bijvoorbeeld erfbelasting en/of inkomstenbelasting bespaard worden.  

Door bijvoorbeeld in geval van sloop, de aanvraag van een bouwvergunning of door nieuwbouw op het juiste moment te leveren, kan overdrachtsbelasting of omzetbelasting bespaard worden. Bij het op de juiste wijze vorm geven van een vennootschapsstructuur, kan toekomstige inkomstenbelasting bespaard worden. Door de statuten van een vennootschap op een bepaalde manier in te richten kan worden voorkomen dat over een management fee sociale lasten moeten worden ingehouden. 

Zo zijn er diverse manieren om voor de cliënt belasting te besparen.

Voor meer informatie over belasting besparen kunt u contact opnemen. Wij adviseren u graag.