ELKE DONDERDAG GRATIS INLOOPSPREEKUUR VAN 17.00-18.00 UUR M.U.V. 25 JULI A.S.

Relatie, scheiden, erven en erfbelasting

Geregistreerd partnerschap

Het geregistreerd partnerschap is iets anders dan samen op hetzelfde adres zijn ingeschreven of het maken van een samenlevingsovereenkomst. Voor het aangaan van een geregistreerd partnerschap gelden dezelfde formaliteiten als voor het aangaan van een huwelijk. Het heeft ook vrijwel dezelfde gevolgen.

 
Net als bij het huwelijk kunnen partners die een geregistreerd partnerschap willen aangaan een keuze maken voor de beperkte gemeenschap van goederen zoals die na 1 januari 2018 van toepassing is op huwelijken die na die datum worden aangegaan, of daarvan afwijken. Afwijken doe je door het opmaken van partnerschapsvoorwaarden.  

Het verschil met het huwelijk is onder andere dat geregistreerd partners voor een scheiding niet naar de rechter hoeven, tenzij zij minderjarige kinderen hebben. Geregistreerd partners zonder minderjarige kinderen kunnen met behulp van de notaris of advocaat via de ambtenaar van de burgerlijke stand het geregistreerd partnerschap ontbinden.  

Net als voor gehuwden geldt voor geregistreerd partners dat zij krachtens de wet erfgenaam van de ander zijn. 
Voor kinderen die tijdens het geregistreerd partnerschap worden geboren geldt dat deze bij heterosxuele stellen automatisch de kinderen van beide ouders zijn. Bij een lesbisch stel geldt hetzelfde, mits voor de zwangerschap gebruik is gemaakt van een onbekende donor. Er dient dan bij de aangifte van de geboorte een verklaring te worden overgelegd van de Stichting donorgegevens kunstmatige bevruchting. 

Voor meer informatie over het aangaan of verbreken van een geregistreerd partnerschap, kunt u contact opnemen. Wij adviseren u graag.