ELKE DONDERDAG GRATIS INLOOPSPREEKUUR VAN 17.00-18.00 UUR M.U.V. 25 JULI A.S.

Relatie, scheiden, erven en erfbelasting

Aangifte erfbelasting

De aangifte erfbelasting moet binnen acht maanden na het overlijden worden gedaan. Vanaf acht maanden na het overlijden gaat een heffingsrente lopen. Wanneer je heffingsrente wilt voorkomen, kun je het beste  binnen vijf maanden na het overlijden aangifte doen aangezien de belastingdienst meestal binnen drie maanden de aanslag oplegt. 

Het is mogelijk om uitstel voor het doen van aangifte aan te vragen. Ook als uitstel wordt verleend, loopt de heffingsrente vanaf acht maanden na het overlijden.  

De verplichting tot het doen van aangifte rust op de executeur en op ieder van de personen die iets verschuldigd is. In de meeste gevallen ontvang je automatisch een aangifteformulier voor de erfbelasting. Wanneer je dit formulier niet krijgt en er wel erfbelasting verschuldigd is, moet je het zelf opvragen. Ook wanneer je niets daadwerkelijk in handen krijgt omdat je bijvoorbeeld een vordering op de langstlevende echtgenoot of partner krijgt, kan het zijn dat je wel erfbelasting moet betalen.  

In de aangifte erfbelasting geef je op wat de bezittingen en schulden van de erflater waren op het moment van overlijden. De kosten voor de uitvaart mogen hierop in mindering worden gebracht.
De waardering van de bezittingen geschiedt eveneens per overlijdensdatum. Een uitzondering hierop is een woning. Voor een woning bepaalt de wet namelijk dat moet worden uitgegaan van de WOZ-waarde. Hierbij bestaat wel de mogelijkheid te kiezen voor de WOZ-waarde van het kalenderjaar van overlijden of van het daarop volgende kalenderjaar.  

Op basis van de wet, een testament van een vooroverleden echtgenoot of partner, het testament van de overledene en de aard en omvang van de nalatenschap, zijn er zeer veel keuzes die gemaakt moeten worden bij het doen van aangifte. Daarnaast is een aantal keuzes van belang voor de hoogte van de inkomstenbelasting. Door onze expertise op het gebied van deze belastingen kunnen wij ervoor zorgen dat je zo min mogelijk erfbelasting betaalt.  

Voor meer informatie over erfbelasting en het door ons laten verzorgen van de aangifte, kunt u contact opnemen. Wij adviseren u graag.