ELKE DONDERDAG GRATIS INLOOPSPREEKUUR VAN 17.00-18.00 UUR 

Relatie, scheiden, erven en erfbelasting

Wijziging huwelijkse voorwaarden

Hoe vaak gebeurt het niet? Huwelijksvoorwaarden worden vlak voor het huwelijk tussen alle voorbereidingen door nog even gemaakt. Na het huwelijk verdwijnen de huwelijksvoorwaarden in de onderste la van de kast; de akte wordt nooit meer gelezen en zit na jaren dik onder het stof. De huwelijksvoorwaarden komen pas weer tevoorschijn als bijvoorbeeld een scheiding wordt overwogen, of als één van de echtgenoten overlijdt. Na het huwelijk is echter de tijd verder gegaan en zijn niet alleen de persoonlijke omstandigheden maar ook de wet, de rechtspraak en de belastingwetten veranderd.

Misschien is het plan voor een eigen zaak, dat de reden voor het maken van de huwelijksvoorwaarden was, nooit doorgegaan. Moeten dan de vermogens wel gescheiden blijven, zoals destijds was afgesproken? Misschien is er een jaarlijkse verrekening van inkomsten afgesproken, maar is deze nooit uitgevoerd. Is het dan wel de bedoeling dat op basis van de huidige rechtspraak beide vermogens zouden moeten worden gedeeld? Misschien heeft één van de echtgenoten een erfenis ontvangen, of de loterij gewonnen. Is het redelijk dat dit bedrag aan slechts één van de echtgenoten toekomt, of juist niet? Misschien pakt hetgeen in het verleden fiscaal gunstig was, door een wetswijziging nu wel heel ongunstig uit.

Er kunnen zoveel redenen zijn waardoor het in het leven anders loopt dan destijds werd verwacht.

 

Met een scheiding in het verschiet, ervaart één van de echtgenoten vaak dat de huwelijksvoorwaarden voor hem of haar desastreus uitwerken. Vaak realiseer je je dan pas dat het zou beter zou zijn geweest om ze eerder tegen het licht te houden. Maar bij een op handen zijnde scheiding is de ander meestal niet meer bereid om de gemaakte afspraken te wijzigen, ook niet als deze onder de huidige omstandigheden onredelijk uitpakken.

Wij adviseren u daarom om tenminste eens in de vijf jaar te laten bekijken of uw huwelijksvoorwaarden nog bij uw huidige persoonlijke situatie passen en of deze ook nog fiscaal up to date zijn. Als dat niet het geval is, kunnen de huwelijksvoorwaarden worden gewijzigd. Voorheen was daarvoor de tussenkomst van de rechter nodig; tegenwoordig is dat niet meer het geval.

 

Voor meer informatie over het wijzigen van huwelijksvoorwaarden, kunt u contact opnemen. Wij adviseren u graag.