ELKE DONDERDAG GRATIS INLOOPSPREEKUUR VAN 17.00-18.00 UUR M.U.V. 25 JULI A.S.

Relatie, scheiden, erven en erfbelasting

Schenken

Er zijn verschillende redenen om te schenken. Om iemand of een goed doel te helpen. Gewoon omdat het leuk is. Maar ook omdat je het jammer vindt als erfgenamen heel veel erfbelasting moeten betalen, of je een hoge eigen bijdrage voor een zorginstelling wil voorkomen.  

Wanneer je fiscaal optimaal wilt schenken, kun je ervoor kiezen om elk jaar precies het bedrag van de vrijstelling voor de schenkbelasting te schenken. Wanneer je vermogen of inkomen wat groter is, kan het zijn dat je vermogen ondanks de schenkingen nog steeds jaarlijks groeit. Dan is het te overwegen om ook het bedrag van de eerste schijf voor de schenkbelasting te schenken en dan maar wat schenkbelasting te betalen. Hierdoor kan per saldo ruim 10% of 30% over het geschonken bedrag worden bespaard.  

Er zijn meerdere mogelijkheden om te schenken. Je kunt schenken door een bedrag over te maken aan de begiftigde of een ding te geven. Maar je kunt ook werken met zogenaamde papieren schenkingen. Dit is een manier van schenken waarbij er schulden aan de begiftigde worden gecreëerd. Bij deze laatste vorm gelden wel als eisen dat de schenking in een notariële akte moet worden vastgelegd en dat er daadwerkelijk 6% rente op jaarbasis moet worden betaald. Deze vorm van schenken is handig als je het geld nog niet daadwerkelijk uit je portemonnee kwijt wilt zijn, of het geld vast zit in een woning.  

Aan andere schenkingen stelt de wet stelt in beginsel geen eisen. Veel mensen vinden het wenselijk om te voorkomen dat aanstaande ex-partners van de begiftigde aanspraak kunnen maken op het geschonkene. Soms is het plezierig als de begiftigde nog niet op 18-jarige leeftijd, of ouder, zelf kan beschikken over het geschonkene.   

Bij schenking van ondernemingsvermogen is onder voorwaarden 83% vrijgesteld van schenkbelasting. Omdat de vrijstelling zo groot is, adviseren wij ook nog wel omtrent het omzetten van vermogen in ondernemingsvermogen zodat gebruik gemaakt kan worden van deze vrijstelling.  

Een schenking aan een Algemeen Nut Beogende Instelling (anbi) is vrijgesteld van schenkbelasting. In een aantal situaties is zo'n schenking ook aftrekbaar voor de inkomstenbelasting.  

Voor meer informatie over schenken, schenkingsbepalingen en het besparen van belasting, kunt u contact opnemen. Wij adviseren u graag.