ELKE DONDERDAG GRATIS INLOOPSPREEKUUR VAN 17.00-18.00 UUR M.U.V. 25 JULI A.S.

Relatie, scheiden, erven en erfbelasting

Bewind

Op grond van de wet beheren ouders tot de achttiende verjaardag van hun kinderen het vermogen van hun kinderen. Is er een voogd, dan zal deze het geld van de minderjarige kinderen beheren, tot zij de achttien-jarige leeftijd bereiken.  

Op het moment dat een kind achttien jaar wordt mag hij of zij zelfstandig over het vermogen beschikken. Dat geldt ook voor hetgeen een kind uit een erfenis of schenking heeft gekregen. Het is niet altijd wenselijk dat jongeren zelf mogen bepalen wat zij met hun geld, waaronder een eventuele erfenis, doen. Ook bij ouderen kan het overigens wenselijk zijn dat zij niet zelfstandig over hun vermogen mogen beschikken, bijvoorbeeld omdat ze gokverslaafd of ziek zijn. Indien en voor zover het gaat om vermogen dat je schenkt of bij testament nalaat kun je dit beschermen met een bewind.  

Een bewind kun je instellen bij testament of bij een schenking. Daarnaast bestaat er ook een beschermingsbewind dat door de rechter wordt ingesteld. Door het bewind wordt het vermogen waarop het bewind betrekking heeft door een bewindvoerder beheerd. De rechthebbende kan daardoor niet meer zelf over het vermogen beschikken.  

In een testament kun je zelf bepalen wie je tot bewindvoerder wilt benoemen. Bijvoorbeeld je partner, naaste familie of een professionele bewindvoerder. Indien je geen bewindvoerder aanwijst, zal de kantonrechter een bewindvoerder benoemen. Je kunt ook bepalen tot welke leeftijd het wenselijk is dat het vermogen door de bewindvoerder wordt beheerd.  

Bij het instellen van een testamentair bewind is het van belang om je er bewust van te zijn dat dit in principe beëindigd kan worden vijf jaar na het overlijden van degene die het bewind heeft ingesteld. Als er bijzondere omstandigheden zijn, kan in het testament opgenomen worden dat het bewind levenslang blijft gelden. In het testament dient dan te worden opgenomen welke redenen daaraan ten grondslag liggen, zodat de rechter kan beoordelen of die redenen nog steeds gelden als het kind een beroep op het beëindigen van het bewind zou doen.  

Het is ook mogelijk om een bewind in te stellen zolang de kinderen nog minderjarig zijn. Dit kan bijvoorbeeld wenselijk zijn indien je de voogd niet met het financiële beheer wilt belasten. Het kan ook zijn dat je de andere ouder (je ex-echtgenoot) niet het door je minderjarige kind van jou geërfde vermogen wilt laten beheren.  

Voor meer informatie over het bewind kunt u contact opnemen. Wij adviseren u graag.