ELKE DONDERDAG GRATIS INLOOPSPREEKUUR VAN 17.00-18.00 UUR M.U.V. 25 JULI A.S.

Relatie, scheiden, erven en erfbelasting

Uit elkaar

Uit elkaar gaan; je hoopt allemaal dat het jou niet overkomt. Maar helaas is dat voor ongeveer één op de drie stellen wel het geval.

Of je nu samenwoont of getrouwd bent, bij het uit elkaar gaan zijn de problemen en emoties hetzelfde. Vaak is er sprake van teleurstelling en onbegrip, zeker als er bij één van de partners een nieuwe liefde in het spel is. En in die situatie moet dan een aantal belangrijke afspraken worden gemaakt.

 

Je moet het bijvoorbeeld met elkaar eens worden over wie in het huis blijft wonen, hoe de zorg voor de kinderen wordt verdeeld, hoe de kosten voor het huis en voor de verzorging van de kinderen worden verdeeld, de verdeling van de auto en de spullen, betaling van de kosten van de kinderen, etcetera.

 

Hoewel het heel wel mogelijk is om alle zaken in onderling overleg te regelen, is het in veel gevallen van belang om nader advies te krijgen over de juridische gevolgen. In veel gevallen zullen notariële of onderhandse akten opgemaakt moeten worden om de zaken daadwerkelijk te regelen.

 

Veel mensen kunnen en willen alle hiervoor bedoelde beslissingen niet alleen nemen en schakelen de hulp in van een deskundige.

Je kunt natuurlijk ieder een eigen advocaat nemen, maar als je nog met elkaar 'on speaking terms' bent is het raadzaam om samen naar een mediator te gaan.

Samen naar oplossingen zoeken is namelijk een betere basis voor de toekomst dan dat ieder met een eigen adviseur het onderste uit de kan probeert te halen. Zeker als er kinderen zijn, blijf je je hele leven met elkaar verbonden door deze kinderen. En dan is het prettig als hun ouders nog redelijk met elkaar overweg kunnen…

 

Omdat de notaris toch al ingeschakeld moet worden voor de verdeling van het huis en/of voor de verdeling van de aandelen in de BV wordt vaak gekozen voor een in (echt)scheidingen gespecialiseerde (VMN) notaris-mediator. Deze notaris-mediator is absoluut onpartijdig en is niet alleen gespecialiseerd op het gebied van het echtscheidingsrecht, alimentatie en pensioen, maar heeft ook geleerd om te gaan met de vaak heftige emoties die bij een scheiding spelen. Ook kan de notaris-mediator een ouderschapsplan opstellen en in dat geval aandacht geven aan de problemen die bij de kinderen kunnen gaan spelen.

Voordeel is dat het eventueel aanpassen van de testamenten meteen geregeld kan worden als dat gewenst wordt.

 

In de eerste bijeenkomst met de mediator wordt aandacht besteed aan je persoonlijke situatie en de achtergrond van de scheiding. Ook wordt geïnventariseerd over welke zaken afspraken gemaakt moeten worden. En als er dingen zijn die dringend moeten worden geregeld (bijvoorbeeld huisvesting, bijdrage in de kosten), kan daar meteen mee gestart worden.

Als over alle onderwerpen (huisvesting, partneralimentatie, verdeling bezittingen, zorg en bijdrage levensonderhoud voor de kinderen, en pensioen) afspraken zijn gemaakt, worden deze vastgelegd in een convenant. De notaris-mediator zal hier meteen een notariële akte van maken. Voordeel daarvan is dat de akte bindend bewijsmiddel is. Ook kunnen met een notariële akte de financiële afspraken direct zonder tussenkomst van een rechter of advocaat worden afgedwongen door een deurwaarder, voor het geval deze afspraken niet worden nagekomen.

 

Voor meer informatie over scheiden met hulp van de notaris-mediator kunt u contact opnemen met onze VMN notaris-mediators Helma Leonhard of Aniel Autar. Zij helpen u graag.