ELKE DONDERDAG GRATIS INLOOPSPREEKUUR VAN 17.00-18.00 UUR 

Relatie, scheiden, erven en erfbelasting

Executeursservice en Steun & Toeverlaatservice

Uw rust en veiligheid, daar gaat het om!
Met onze geschiedenis die teruggaat tot eind van de 19e eeuw zijn we een gevestigde naam in Rotterdam. Onze missie is: Het bieden van rust en veiligheid voor onze cliënten.

 

Onze dienstverlening gaat dus verder dan het louter opstellen van notariële akten. Om die reden werken op ons kantoor gespecialiseerde notarissen en juristen, onder andere op het gebied van familierecht, waaronder het erfrecht.

 

Per jaar zijn wij bij ongeveer 150 afwikkelingen van nalatenschappen betrokken. Soms als boedelnotaris, soms als executeur of vereffenaar en soms als adviseur. Wij weten als geen ander waar de angels zitten en dat er veel afkomt op een executeur. De executeur heeft veel verantwoordelijkheden en is voor veel zaken aansprakelijk.

 

Om deze reden biedt Kooijman Autar Notarissen de Executeursservice aan.

 

Ook spelen wij een actieve rol in het kader van het financieel ouderen misbruik. Zo is onze Steun & Toeverlaat service ontstaan. 

 

Mieke Blok is binnen ons kantoor verantwoordelijk voor de Executeursservice en de Steun & Toeverlaatservice.

 

Met haar levenservaring, ruime ervaring in de financiële wereld en kennis van notariële diensten zorgt zij ervoor dat u zo lang mogelijk zelfstandig kunt functioneren én dat u alles netjes regelt voor uw executeur.

 

Executeursservice

In uw testament wijst u uw executeur aan, dit kan uw partner zijn, een familielid of een vertrouwenspersoon. De executeur is verantwoordelijk voor de afwikkeling van uw nalatenschap. Het executeursschap is geen erebaan; de wet verwacht heel wat van de executeur. Als de executeur zijn plichten verzaakt, kan het verkeerd aflopen. Zo kan de executeur in privé aansprakelijk zijn voor het te laat indienen van de aangifte erfbelasting.

 

Door gebruik te maken van onze Executeursservice voorkomt u dat de executeur meer tijd kwijt is aan het zijn van een speurneus dan aan het daadwerkelijk afwikkelen van de nalatenschap.

 

Desgewenst komt Mieke bij u langs om alles wat voor een executeur van belang is met u door te nemen. Denk hierbij aan de lopende abonnementen en verzekeringen, wie uw belastingadviseur is, bij welke bank u bankiert, en uw wensen met betrekking tot de uitvaart.

 

Al deze gegevens worden volgens een slim systeem in een handzame map bewaard. Dit overzicht vergemakkelijkt de taak van de executeur aanzienlijk.

 

Eens per jaar neemt Mieke contact met u op om te controleren of er iets aangepast moet worden.

 

Uiteraard is alle informatie die u met ons in het kader van de executeursservice deelt geheel vertrouwelijk. Alles valt namelijk onder de notariële geheimhouding.

 

In de gesprekken die Mieke met u heeft, geeft zij uiteraard ook praktische tips en adviezen. U profiteert hierdoor van onze jarenlange ervaring met het afwikkelen van nalatenschappen en het bevorderen van een goede verstandhouding tussen de executeur en erfgenamen.

 

Steun & Toeverlaatservice

Regelmatig vertellen onze (oudere) cliënten ons dat zij het lastig vinden om overzicht te houden in de administratie. Het zelfstandig blijven wonen is vaak geen probleem, maar de administratieve rompslomp maakt hen soms onzeker. Zeker in dit digitale tijdperk.

 

Sommige mensen vragen daarom hulp aan hun buren, familieleden of andere partijen. Tegelijk vragen zij zich af of het allemaal wel vertrouwd is en of er geen misbruik van de situatie gemaakt zal worden.

 

Om die reden bieden wij u de Steun & Toeverlaatservice aan. Met deze dienst blijft u zo lang mogelijk zelfstandig en helpen wij u uw eigen boontjes te doppen.

 

Ons doel is u te ondersteunen op de momenten en de terreinen die u wenst.

 

Hoe? Op de afgesproken momenten komt Mieke bij u langs om samen met u uw administratie te beheren, uw post te beantwoorden, uw verzekeringen op orde te houden en contact op te nemen met instanties indien u daar hulp bij nodig heeft.

 

Vast onderdeel van de Steun & Toeverlaatservice is het eens per jaar beoordelen of uw testament en/of levenstestament nog in orde is/zijn. Als u aanpassingen wenst, bereidt Mieke samen met u alles goed voor om vervolgens het stokje door te geven aan de notaris.

 

Zo is Kooijman Autar Notarissen uw steun en toeverlaat op de momenten dat het even wat minder gaat. Uw rust en veiligheid staan hierbij centraal.

 

Contact 

Heeft u vragen over de Executeursservice of de Steun & Toeverlaatservice of wilt u kennismaken met Mieke Blok? Bel haar dan gewoon op 010 - 285 88 51 (direct).