ELKE DONDERDAG GRATIS INLOOPSPREEKUUR VAN 17.00-18.00 UUR M.U.V. 13 JUNI a.s.

Relatie, scheiden, erven en erfbelasting

Getroffen regelingen nog actueel?

Bij het opmaken van een akte houden wij rekening met de persoonlijke omstandigheden van de betrokkenen en met de (fiscale) wet- en regelgeving op dat moment. In overleg met de cliënt proberen we ook rekening te houden met mogelijke wijzigingen in die omstandigheden en in de wet- en regelgeving.  

In bijvoorbeeld testamenten, huwelijksvoorwaarden, statuten en aandeelhoudersovereenkomsten trachten wij zoveel mogelijk niet alleen de huidige situatie maar ook toekomstige situaties te regelen. In de praktijk blijkt echter dat niet alle wijzigingen van persoonlijke omstandigheden zijn te voorzien. Ook de wetgeving wijzigt vaak op onverwachte wijze. Zo zijn er de afgelopen jaren diverse wetten ingrijpend gewijzigd zoals bijvoorbeeld het erfrecht in 2003, de Wet Inkomstenbelasting in 2001, de Successiewet in 2010, het BV-recht in 2012 en het huwelijksvermogensrecht in 2012 en 2018. Deze wijzigingen kunnen grote gevolgen hebben voor bestaande akten. 

Het is daarom van groot belang om ten minste iedere vijf jaar te laten beoordelen of alles nog up-to-date is en nog past bij uw persoonlijke omstandigheden op dat moment.  

Voor meer informatie over het updaten van uw akten kunt u contact opnemen. Wij adviseren u graag.