ELKE DONDERDAG GRATIS INLOOPSPREEKUUR VAN 17.00-18.00 UUR M.U.V. 13 JUNI a.s.

Relatie, scheiden, erven en erfbelasting

Internationaal

Bezittingen in het buitenland? Dubbele nationaliteit? Nederlandse nationaliteit maar woonachtig in het buitenland? Gaat u trouwen in het buitenland of trouwt u hier en gaat u wonen in het buitenland? Emigreert u tijdens uw huwelijk naar een ander land?

Het is in al deze gevallen niet vanzelfsprekend dat het Nederlandse recht op uw nalatenschap of huwelijksvermogensregime wordt toegepast. Welk recht van toepassing is wordt bepaald door het internationaal privaatrecht.

 

Ter voorkoming van onzekerheden kun je in een heel aantal gevallen een rechtskeuze maken in een testament, in huwelijksvoorwaarden of andere contracten. Maak je een rechtskeuze, dan ben je zeker van welk recht op jouw huwelijksvermogensregime of nalatenschap van toepassing is. Je sluit daarmee ook de mogelijkheid uit van een ongewenste verandering van het toepasselijke recht als gevolg van emigratie, immigratie of naturalisatie. Helaas is in veel situaties beperkt voor welke rechtsstelsels je kunt kiezen.

 

Het internationaal privaatrecht bepaalt niet welke belastingen van welk land of van welke landen van toepassing zijn. Zo kan het zijn, afhankelijk waar bezit is gelegen, dan wel een overledene of erfgenaam woonde, dat drie landen tegelijkertijd erfbelasting over hetzelfde vermogensbestanddeel heffen. Soms is het zo dat er gestuurd kan worden zodat nergens geheven wordt.

 

Europese Erfrechtverordening

Op 17 augustus 2015 is de Europese Erfrechtverordening in werking getreden.

Door die verordening is er binnen de EU meer duidelijkheid gekomen welk recht van toepassing is op de nalatenschap van iemand. Dit is vooral prettig voor mensen die in meerdere landen bezittingen hebben. Voor mensen die binnen de EU verhuizen en minder binding hebben met hun eigen land, zijn de mogelijkheden beperkt. Het uitgangspunt is namelijk dat het recht van toepassing is van het land waar je woont op het moment van overlijden. Een rechtskeuze kan alleen gemaakt worden voor het recht van het land van de eigen nationaliteit.

 

Hierdoor moet een Nederlander die in Frankrijk woont en daar een testament maakt en vervolgens in Spanje gaat wonen, in veel gevallen zijn testament wijzigen.

 

Europese Verordening Huwelijksvermogensrecht

Op 29 januari 2019 zal de Europese Verordening Huwelijksvermogensrecht in werking treden.

Allereerst wordt in de verordening gekeken of er een rechtskeuze is. Deze moet zijn uitgebracht op dezelfde wijze als voor huwelijksvoorwaarden in het land waar de keuze wordt gemaakt, vereist is. In Nederland is dat een notariële akte. Gekozen kan worden voor het recht van de nationaliteit of woonplaats van één of van beide echtgenoten ten tijde van de keuze. De keuze geldt voor het volledig vermogen en ziet, tenzij uitdrukkelijk anders wordt bepaald, enkel op de toekomst.

 

Indien er geen rechtskeuze is gemaakt, dan geldt het recht:

  1. van de gezamenlijke eerste woon- en verblijfplaats na de huwelijkssluiting, en bij gebreke daarvan:
  2. van de gezamenlijke nationaliteit ten tijde van de huwelijkssluiting, en bij gebreke daarvan:
  3. van het land waarmee de echtgenoten samen op het tijdstip van de huwelijkssluiting de nauwste band hebben, met inachtneming van alle omstandigheden.

 

Voor meer informatie over rechtskeuzes kunt u contact opnemen. Wij adviseren u graag.