ELKE DONDERDAG GRATIS INLOOPSPREEKUUR VAN 17.00-18.00 UUR 

Relatie, scheiden, erven en erfbelasting

Zuivere aanvaarding en bescherming achteraf

Indien je als meerderjarige erfgenaam een nalatenschap zonder meer aanvaardt, ben je in privé aansprakelijk voor de schulden van de nalatenschap. Tot die schulden behoren bijvoorbeeld ook de schulden die er zijn aan de kinderen van een eerder overleden echtgenoot van de overledene. Je kunt deze aansprakelijkheid voorkomen door beneficiair te aanvaarden.

 

Het kan zijn dat je de nalatenschap zuiver hebt aanvaard en er vervolgens achter komt dat er meer schulden dan bezittingen zijn. Sinds 1 september 2016 biedt de wet extra bescherming. Je kunt namelijk binnen drie maanden nadat je bekend werd met een schuld aan de kantonrechter vragen om alsnog beneficiair te mogen aanvaarden. Er is ook nog een mogelijkheid om na de vereffening of verdeling van de nalatenschap aan de kantonrechter te verzoeken om de schuld enkel te moeten voldoen voor zover deze kan worden betaald uit hetgeen je uit de nalatenschap hebt verkregen.

 

In beide gevallen moet het wel gaan om een schuld welke je niet kende en niet behoorde te kennen. Met name dat laatste kan wel eens lastig  zijn in een aantal gevallen, dus het blijft zaak om voorzichtig te zijn.

 

Het advies is dan ook beneficiair te aanvaarden als je niet absoluut zeker weet dat er geen schulden zijn. Het extra verzoekschrift en het te leveren bewijs, maakt het traject achteraf duurder en minder zeker.

 

Voor meer informatie over zuivere of beneficiaire aanvaarding, kunt u contact met ons opnemen.