Donderdag 19 september vindt er geen inloopspreekuur plaats.

 

Ondernemen en rechtspersonen

Certificeren van aandelen

Bij het certificeren van aandelen in het kapitaal van een BV of NV worden de zeggenschapsrechten (stemrecht) en het economisch belang (dividend, waardeontwikkeling) bij het aandeel gescheiden. Dit wordt gedaan door de aandelen over te dragen aan een administratiekantoor. Meestal aan een daartoe op te richten stichting">stichting, die dan wordt aangeduid als "StAk". De stichting administratiekantoor geeft dan certificaten van aandelen uit aan de oorspronkelijke aandeelhouder.

Het economisch belang bij het certificeren van aandelen 

De StAk en daarmee haar bestuur, oefent het stemrecht op de aandelen uit. De certificaten belichamen het economisch belang. Als dit goed wordt gedaan, worden de certificaten in fiscaal opzicht vereenzelvigd met de aandelen. Dan wordt de oorspronkelijk aandeelhouder fiscaal nog steeds als de aandeelhouder gezien. Vaak is de aanleiding van de certificering gelegen in de continuïteit van de onderneming van de vennootschap. Een of enkele erfgenamen volgen op in het bestuur en alle erfgenamen krijgen evenredig recht op de waarde. Maar misschien is het beter als de erfgenamen helemaal niets voor het zeggen hebben. Met stemrechtloze aandelen is vaak niet de gewenste nuance in zeggenschap te bereiken. Soms is het nuttig ook om alvast vermogen in de vorm van certificaten over te dragen naar een volgende generatie. Certificering past uitstekend als estateplanningstool.

Werknemersparticipaties

Ook bij werknemersparticipaties wordt certificering vaak ingezet. In dat geval is het gewenst dat sommige besluiten door de algemene vergadering genomen kunnen worden zonder dat het personeel daarbij aanwezig is. Ook is het dan meestal wenselijk dat personeelsleden bij een eventuele verkoop niet dwars kunnen liggen. Een overeenkomst op basis waarvan personeel dan verplicht mee moet overdragen werkt immers minder goed.

Meer informatie

Ontvang je graag meer informatie over het certificeren van aandelen, bedrijfsoverdracht in familieverband of werknemersparticipatie? Neem dan contact met ons op. Wij zijn te bereiken via het telefoonnummer +31 (0)10 285 88 88.