Donderdag 19 september vindt er geen inloopspreekuur plaats.

 

Ondernemen en rechtspersonen

Inkoop en intrekking aandelen

Soms is het wenselijk voor een BV of NV om de eigen aandelen in te kopen of in te trekken. Dit is bijvoorbeeld het geval indien het belang van een bepaalde aandeelhouder verminderd moet worden.

 

Naast de formaliteiten die gelden voor de levering van aandelen, gelden er vaak aanvullende statutaire voorschriften voor inkoop van aandelen. Daarnaast dient zowel bij inkoop als bij intrekking van aandelen met terugbetaling voldaan te worden aan de uitkeringstoets.

 

Intrekking van aandelen die niet door de vennootschap worden gehouden is uitsluitend mogelijk indien de statuten dit mogelijk maken of indien de betrokken aandeelhouders daarmee instemmen. Bij een NV zijn de mogelijkheden aandelen in te trekken beperkter dan bij een BV.

 

Na inkoop of intrekking dient ten minste één aandeel met stemrecht bij anderen dan de vennootschap geplaatst te zijn.

 

Voor meer informatie over inkoop en intrekking van aandelen, kunt u contact opnemen. Wij adviseren u graag.