ELKE DONDERDAG GRATIS INLOOPSPREEKUUR VAN 17.00-18.00 UUR 

Ondernemen en rechtspersonen

Samenwerken

Wanneer je samen wilt gaan ondernemen, kun je dat op veel verschillende manieren doen. De best bij jullie passende manier, is afhankelijk van de mate waarin je samen wilt werken, maar ook van de fiscaliteit. Zo is het mogelijk om alleen maar afspraken te maken dat je bepaalde activiteiten samen ontplooit, maar je dat wel ieder vanuit je eigen eenmanszaak of BV doet. Ook kun je samen een BV of coöperatie oprichten dan wel een VOF of maatschap aangaan.

 

Kostbaar

Zeker wanneer er meer verbondenheid is, is het van belang dat alle neuzen dezelfde kant op staan. Bij aanvang van de samenwerking wordt meestal gedacht dat dit het geval is. In de praktijk blijkt vaak dat niet alles is besproken, zodat niet duidelijk is wat iedereen precies wil. Dat kan vervelende en kostbare gevolgen hebben.

 

Bij een samenwerking is het dan ook van belang om goed vast te leggen, waarom je met elkaar samenwerkt en wat ieders rechten en verplichtingen zijn. Het is net zo belangrijk om goed vast te leggen op welke wijze je ook weer uit elkaar kunt als de samenwerking niet goed werkt.

 

Wanneer er samengewerkt wordt via een BV of coöperatie, wordt zo'n overeenkomst aangeduid als aandeelhoudersovereenkomst of participatieovereenkomst. Bij een VOF of maatschap is dat het VOF- of maatschapscontract.

 

In zo'n overeenkomst kun je onder andere de volgende zaken nader regelen:

 • versterkte meerderheid voor bijzondere besluiten;
 • beperkingen van bevoegdheden van de directie respectievelijk de vennoten;
 • regelingen omtrent ongelijke stortingen op aandelen respectievelijk op de kapitaalrekening;
 • specifieke winstreserves;
 • blokkering op het verkrijgen van zeggenschap van derden binnen de structuur;
 • een waarderingsregeling ingeval van verkoop aan de andere aandeelhouders respectievelijk vennoten;
 • een (uitgestelde) betalingsregeling;
 • de toekomstige financiering van de vennootschap;
 • dividendpolitiek;
 • non-concurrentiebeding;
 • relatiebedingen;
 • management overeenkomst respectievelijk inspanningsverplichting vennoten;
 • lock-up periode;
 • een drag-along / tag-along regeling die de mogelijkheid biedt om een medeaandeelhouder respectievelijk mede-vennoot te dwingen een 'gouden' bod op de onderneming te accepteren.

 

Bij een aandeelhoudersovereenkomst kan er dan nog specifiek het volgende worden geregeld:

 • regelingen omtrent bijzondere benoemingsrechten en/of voordrachtrechten van aandeelhouders;
 • bijzondere aanbiedingsverplichtingen;
 • een regeling welke het in geval van overlijden van een aandeelhouder mogelijk maakt om erfbelasting te besparen.

 

Voor meer informatie over het opmaken van een goede samenwerkingsovereenkomst, kunt u contact opnemen. Wij helpen u graag.


 


 

Onze experts

Aileen van Driel

Neem contact op met Aileen

Petra van Leeuwen-Breijer

Neem contact op met Petra

Bel mij terug