ELKE DONDERDAG GRATIS INLOOPSPREEKUUR VAN 17.00-18.00 UUR 

Ondernemen en rechtspersonen

Ultimate Beneficial Owner (UBO) en compliance

Financiële instellingen en allerlei andere dienstverleners moeten hun klanten identificeren. Wanneer die klant een rechtspersoon, VOF, maatschap, CV of trust is, moet tevens vastgesteld worden wie de uiteindelijk belanghebbende(n) (Ultimate Benecial Owner of UBO) is/zijn. Ook notarissen moeten dit bij hun eigen klanten vaststellen.

 

Daarnaast is behoudens een aantal speciefiek uitzonderingen iedere rechtspersoon en andere jurudische entiteit verplicht in het UBO register te registreren wie haar UBO's zijn.

 

Veel instellingen willen dit niet allemaal zelf uitzoeken en willen graag een verklaring van een notaris. Wij zoeken dan uit wie de UBO is. Om dat vast te stellen, willen wij inzage in de volgende stukken:

- de statuten en vennootschapscontracten van alle juridische entiteiten in de structuur;

- recente uittreksels uit het handelsregister van alle juridische entiteiten in de structuur;

- het register van aandeelhouders of certificaathouders van elk van de juridische entiteiten in de structuur;

- nog niet uitgevoerde koopovereenkomsten of optieovereenkomst ten aanzien van aandelen of certificaten van aandelen;

- stemovereenkomsten.

 

Daarnaast hebben we van alle UBO's de volgende gegevens nodig:

- gewaarmerkte kopie van hun legitimatiebewijs;

- adresgegevens, indien de UBO niet in Nederland woonachtig is, zijn hiervoor gewaarmerkte bankafschriften/utility bill's dan wel een gewaarmerkt uittreksel uit de registers van de gemeente voor vereist.

 

Indien aandelen of certificaten van aandelen in een huwelijksgoederengemeenschap of partnergemeenschap vallen, is enkel de echtgenoot/partner op wiens naam de aandleen/certificaten staan relevant in het bepalen of hij/zij UBO is en wordt het gehle belang dat in de gemeenschap is gevallen aan hem/haar toegerekend.

 

Heeft u een UBO-verklaring nodig of vindt u het prettig dat wij de UBO-registratie in het UBO-register verzorgen, neem dan contact op, wij helpen u graag.


 


 

Onze experts

Aileen van Driel

Neem contact op met Aileen

Petra van Leeuwen-Breijer

Neem contact op met Petra

Bel mij terug