ELKE DONDERDAG GRATIS INLOOPSPREEKUUR VAN 17.00-18.00 UUR 

Ondernemen en rechtspersonen

Overdracht en uitgifte aandelen

Overdracht en uitgifte van aandelen in het kapitaal van een BV kan sinds 1 januari 1993 enkel bij notariële akte. Bij NV's zonder toonderaandelen is eveneens een notariële akte vereist.

 

De akte van overdracht of akte van uitgifte kan heel uitgebreid zijn, maar ook zeer beperkt van inhoud. Dit hangt van af van wat er is overeengekomen. Als er al een koopovereenkomst of overeenkomst tot uitgifte is, is het niet mogelijk om in de leverings- of uitgifte akte nadere eisen te stellen. Je moet het dan doen met weinig garanties en/of voorwaarden. In dat soort situaties ziet de notariële akte slechts op de levering/uitgifte en de betaling.

Dit laatste is meestal onwenselijk. Om die reden is het van belang om  goede begeleiding te krijgen bij het gehele traject. Alleen met een goede begeleiding wordt voorkomen dat je je al tot meer verplicht hebt dan wenselijk is of je al ongewenst allerlei rechten hebt prijsgegeven.

 

Bij levering en uitgifte checken wij naast de gebruikelijke controles ten aanzien van de diverse betrokken personen:

  • of voorkeursrechten, dan wel een van toepassing zijnde blokkeringsregeling, is of zijn nageleefd;
  • hoe verkoper de aandelen heeft verkregen;
  • of de besluitvorming goed is verlopen;
  • hoe de tegenprestatie zich verhoudt tot het eigen vermogen en de winst van de vennootschap;
  • of het register van aandeelhouders is bijgewerkt.

 

Voor meer informatie over de koop, overdracht en uitgifte van aandelen, kunt u contact opnemen. Wij helpen u graag.


 


 

Onze experts

Aileen van Driel

Neem contact op met Aileen

Peter Kooijman

Neem contact op met Peter

Petra van Leeuwen-Breijer

Neem contact op met Petra

Brochures

Bel mij terug