ELKE DONDERDAG GRATIS INLOOPSPREEKUUR VAN 17.00-18.00 UUR M.U.V. 25 JULI A.S.

Ondernemen en rechtspersonen

Stichting

Een stichting is een rechtspersoon zonder leden of aandeelhouders. De stichting is dan ook van niemand. Hoewel stichtingen in veel gevallen geen winstoogmerk hebben, zijn er ook stichtingen die een onderneming drijven en daarmee winst behalen. Een stichting mag enkel uitkeringen doen in overeenstemming met haar ideële doel. In het bijzonder mag zij geen uitkeringen doen aan oprichters of bestuurders. Bestuurders of andere bij de stichting betrokken personen mogen wel een salaris of onkostenvergoeding ontvangen voor verrichte werkzaamheden.

 

De stichting kent in ieder geval een bestuur, bestaande uit ten minste één persoon. Naast het bestuur kan een stichting nog meer organen hebben. Hierbij moet je bijvoorbeeld denken aan een raad van toezicht die toezicht houdt op het bestuur.  Maar ook aan een vergadering van aangeslotenen of een vergadering van certificaathouders.

 

Een stichting wordt opgericht bij notariële akte. In deze akte worden ook de statuten opgenomen. Er is veel vrijheid bij het inrichten van de statuten. Daarom wordt een stichting ook vaak ingezet als administratiekantoor bij een certificering van aandelen.

 

Bestuurders van een stichting zijn in principe niet in privé aansprakelijk voor de schulden van de stichting. Alleen als er sprake is van onbehoorlijk bestuur kunnen ook de bestuurders in privé aansprakelijk worden gesteld voor hun handelen.

 

Indien en voor zover een stichting een onderneming drijft, dient zij over de behaalde winsten vennootschapsbelasting te betalen. Indien en voor zover de stichting geen onderneming drijft, zijn winsten niet belast.

Wanneer de stichting als algemeen nut beogende instelling (ANBI), als sociaal belang behartigende instelling (SBBI) of als steunstichting SBBI kwalificeert, zijn er nog wat extra fiscale voordelen ten aanzien van de schenk- en erfbelasting.

 

Voor meer informatie over de oprichting een stichting en de wijziging van statuten, kunt u contact opnemen. Wij adviseren u graag.


 


 

Onze experts

Aileen van Driel

Neem contact op met Aileen

Peter Kooijman

Neem contact op met Peter

Petra van Leeuwen-Breijer

Neem contact op met Petra

Brochures

Bel mij terug