ELKE DONDERDAG GRATIS INLOOPSPREEKUUR VAN 17.00-18.00 UUR 

Ondernemen en rechtspersonen

Geldlening

Geld wordt op grote schaal geleend en uitgeleend al dan niet in rekening-courant. Dat kan om hele kleine maar ook om grote bedragen gaan. In alle gevallen is het prettig als degene die leent en degene die uitleent weet waar ze aan toe zijn. In de meeste gevallen wil degene die het geld uitleent het ook daadwerkelijk terugontvangen, in veel gevallen ook met rente.

 

Om die duidelijkheid te creëren is het van belang om de geldleningsovereenkomst of rekening-courant verhouding schriftelijk vast te leggen. Bij die schriftelijke vastlegging is het verstandig om ook na te denken over de situatie dat de rente of aflossingen niet of niet tijdig betaald worden. Of er extra opeisingsmogelijkheden moeten zijn. Hoe het zit met de bewijslast als beide partijen het niet met elkaar eens zijn.

 

Je kunt er ook voor kiezen om de geldleningsovereenkomst in een notariële akte op te laten nemen. Dit heeft tussen partijen een dwingende bewijskracht. Als extra voordeel biedt de notariële akte een executoriale titel. Indien de schuldenaar niet aan zijn verplichtingen voldoet, kan met een notariële akte direct executoriaal beslag gelegd worden, zonder dat je naar de rechter moet. Al datgene waarop beslag is gelegd kan dan direct te gelde worden gemaakt. Notariële vastlegging bespaart dan de kosten van het leggen van conserverend beslag, griffierecht en advocaatkosten.

 

Tot meerdere zekerheid van de nakoming van de schuldenaar van zijn verplichtingen kunnen ook aanvullende zekerheden gegeven worden. Voorbeelden daarvan zijn: borgstelling, hoofdelijke aansprakelijkheid, pandrecht of hypotheek.

 

Voor meer informatie over het vastleggen van geldleningsovereenkomsten en rekening-courantverhoudingen en het krijgen van extra zekerheid, kunt u contact opnemen. Wij helpen u graag.


 


 

Onze experts

Aileen van Driel

Neem contact op met Aileen

Peter Kooijman

Neem contact op met Peter

Petra van Leeuwen-Breijer

Neem contact op met Petra

Brochures

Bel mij terug