In verband met het coronavirus zal er voorlopig geen inloopspreekuur op donderdag plaatsvinden.

 

 

Onroerend goed, huis en hypotheek

Overdrachtsbelasting

Bij het verkrijgen van onroerende zaken is over het algemeen overdrachtsbelasting verschuldigd. Het bedrag waarover overdrachtsbelasting is verschuldigd is het bedrag van de tegenprestatie dan wel de hogere waarde in het economisch verkeer. Voor woningen en toebehoren bedraagt het tarief 2%, voor overige onroerende zaken 6%.

 

Ook wanneer aandelen in een BV of andere juridische entiteit worden overgedragen kan het zijn dat overdrachtsbelasting verschuldigd is. Dit is het geval indien:

  • de desbetreffende vennootschap hoofdzakelijk ten doel heeft het exploiteren van onroerende zaken;
  • de bezittingen  op basis van de waarde in het economisch verkeer voor meer dan 50% bestaan uit onroerende zaken, waarvan 30% in Nederland is gelegen;
  • de verkrijger een belang van 1/3 of meer, al dan niet tezamen met verbonden personen, verkrijgt.

Wanneer je met een vennootschap te maken hebt waarvan de bezittingen voor meer dan 50% uit onroerende zaken bestaan, is het van belang contact op te nemen om te zien wat de mogelijkheden en risico\'s met betrekking tot de overdrachtsbelasting zijn.

 

In een aantal gevallen geldt een vrijstelling voor de overdrachtsbelasting. Bijvoorbeeld wanneer er sprake is van nieuwbouw en de verkoper omzetbelasting in rekening moet brengen. Maar ook bij een verkrijging krachtens erfrecht of bij de verdeling van een gemeenschap kan er sprake zijn van een vrijstelling.

 

De aangifte overdrachtsbelasting wordt vrijwel altijd door de notaris gedaan, als een soort bijlage bij de akte van levering.

 

Ter bepaling van de grondslag voor de berekening van de overdrachtsbelasting mag bij een appartementsrecht  op het bedrag van de tegenprestatie het aandeel in het reservefonds in mindering worden gebracht. Bij de overdracht of vestiging van een erfpachtsrecht of ander beperkt recht, is ook overdrachtsbelasting verschuldigd over de gekapitaliseerde waarde van de in de toekomst te betalen canon.

 

Voor meer informatie over het van toepassing zijnde tarief en de vrijstellingen voor de overdrachtsbelasting, kunt u contact opnemen. Wij helpen u graag.


 


 

Onze experts

Marlette Evenhuis

Neem contact op met Marlette

Rob de Gilder

Neem contact op met Rob

Peter Kooijman

Neem contact op met Peter

Bel mij terug