ELKE DONDERDAG GRATIS INLOOPSPREEKUUR VAN 17.00-18.00 UUR 

Onroerend goed, huis en hypotheek

Nieuwbouw

Bij een nieuwbouw woning wordt vaak gewerkt met een koop-/aannemingsovereenkomst. Dit is het geval indien de aannemer en de verkoper dezelfde zijn. Het komt ook voor dat dit niet geval is, dan is er een losse koopovereenkomst en een losse aanneemovereenkomst. Voor een koper is het in dat geval wel van belang dat deze aan elkaar gekoppeld zijn, zodat het niet zo kan zijn dat ene wordt ontbonden terwijl de ander in stand blijft.

 

In veel gevallen wordt er gebouwd met GIW garantie. Dit betekent dat je  de garantie hebt dat indien de aannemer failliet mocht gaan na de levering de bouw wel wordt voltooid en de overeengekomen garantietermijn in stand blijft. Wanneer er zonder GIW garantie wordt gebouwd, loop je het risico dat indien de bouwer failliet gaat je enkel met hele hoge extra kosten de afbouw kunt realiseren.

 

De overdracht van de grond vindt plaats via de notaris. Op dat moment moet het aankoopbedrag voor de grond worden betaald. Vaak moet daarnaast bouwrente worden betaald  en indien de bouw is aangevangen een of meerdere van de bouwtermijnen. Wanneer je voor de betaling van dit alles een financiering nodig hebt, wordt over het algemeen gelijktijdig de hypotheekakte getekend.

 

Bij de aankoop van een nieuwbouw woning is meestal van te voren een notaris aangewezen waar alle leveringsakten getekend zullen worden. De aankoop is dan ook vaak “vrij op naam” in plaats van “kosten koper”. Dit houdt in dat de verkoper (de projectontwikkelaar) de notariskosten voor zijn rekening neemt. Bij nieuwbouw is over het algemeen geen overdrachtsbelasting maar omzetbelasting verschuldigd. In uitzonderingsgevallen is het mogelijk dat over de grond overdrachtsbelasting is verschuldigd en over de bouwtermijnen omzetbelasting.

 

Steeds als de bouw een stukje gevorderd is, moet een nieuwe bouwtermijn worden betaald . Daarvoor ontvang je een factuur van de aannemer. Wanneer je de bouwtermijnen bij een bank gefinancierd hebt, zal de bank meestal een depot aanhouden waar het restant van de bouwtermijnen uit betaald kan worden. In dat geval moet je de bank vragen om de bouwtermijn te voldoen.

 

Zodra de woning is afgebouwd geeft de aannemer aan dat hij wil opleveren. Op dat moment geldt de 5%-regeling. Dit houdt in dat je 5% van de aanneemsom in depot kunt storten bij de notaris. Indien er gebreken worden geconstateerd bij de oplevering heeft de aannemer drie maanden de tijd deze gebreken te herstellen.  Mocht dit niet geregeld zijn binnen drie maanden dan is het zaak dit aan te geven bij de notaris die het depot onder zich heeft, anders wordt het bedrag uitgekeerd aan de aannemer.

Het is van belang om bij de oplevering een expert in te schakelen die in staat is te beoordelen of de woning bij de oplevering aan alle eisen voldoet. Wanneer je akkoord gaat met de oplevering heb je veel minder mogelijkheden de aannemer later aan te spreken.

 

Voor meer informatie over nieuwbouw kunt u contact opnemen. Wij helpen u graag.


 


 

Onze experts

Charlotte Blokhuis

Neem contact op met Charlotte

Rob de Gilder

Neem contact op met Rob

Peter Kooijman

Neem contact op met Peter

Bel mij terug