ELKE DONDERDAG GRATIS INLOOPSPREEKUUR VAN 17.00-18.00 UUR M.U.V. 13 JUNI a.s.

Nieuwsbrief

Nieuwsbrief oktober 2019 met o.a. schenken en erven voorlichtingsbijeenkomst, familiehypotheek, nieuwbouw

 

Informatie- en voorlichtingsavond SCHENKEN & ERVEN

Op dinsdag 19 november organiseren Kooijman Autar Notarissen en DoordeWijks de laatste informatie- en voorlichtingsavond van dit jaar.

Klik hier voor meer informatie.

 


Familiehypotheek, let op de rentebetalingen!

Geld lenen van je familie voor de financiering van je woning biedt vele voordelen, uiteraard moeten er wel familieleden zijn die voldoende geld hebben. Degene die het geld wil lenen moet van de bank vaak een vaste baan hebben of een eigen bedrijf dat al enige tijd een goede winst laat zien. Ook wil de bank een deels verhuurde woning niet financieren. Wanneer de rente wordt geschonken, heeft de schuldenaar dubbel voordeel. Wel is het van belang dat de rente eerst daadwerkelijk wordt betaald.

 

Je mag de rente bij een familiehypotheek ten behoeve van de aankoop van een eigen woning aftrekken indien je voldoet aan de volgende voorwaarden:

  • de rentelasten moeten drukken op de schuldenaar (de schuldenaar moet dit in zijn portemonnee voelen);
  • de rente moet marktconform zijn;
  • de lening moet ten minste in dertig jaar en ten minste annuïtair worden afgelost, (meer aflossen mag);
  • de voorwaarden van de lening moeten schriftelijk worden vastgelegd.

Een belangrijk onderdeel is dat de rente daadwerkelijk door de schuldenaar is betaald aan de geldgever. Dat lijkt overdreven te zijn indien de rente toch geschonken wordt. Toch heeft de rechter onlangs weer geoordeeld dat het kwijtschelden van de rente anders wordt behandeld dan de situatie dat de rente eerst wordt betaald en er daarna een bedrag gelijk aan de rente geschonken wordt. De betaling en de schenking mogen overigens ook worden omgedraaid.

 

Wanneer de rente toch wordt geschonken is het handig om met een zo hoog mogelijke rente te werken. Soms is het echter prettig om juist met een zo laag mogelijke rente te werken. Dan is het aan te raden om zekerheid te geven, door de lening in een notariële akte op te nemen en een echte hypotheek te vestigen.

 

Bent u van plan om een familiehypotheek af te sluiten of heeft u al een familiehypotheek afgesloten? Neem dan contact op met Annemarie Schram.

 


In wezen nieuwbouw

De levering van onroerende zaken is in meeste gevallen vrijgesteld van BTW. Wanneer er echter sprake is van nieuwbouw, is bij de levering omzetbelasting verschuldigd en over het algemeen geen overdrachtsbelasting. Maar wanneer is er nu sprake van nieuwbouw, is dat alleen als alles nieuw is? Nee, ook wanneer er zodanig is verbouwd dat er in wezen sprake is van nieuwbouw, is er sprake van een nieuw vervaardigde onroerende zaak.

 

De rechter heeft zich onlangs over een situatie uitgelaten, waarbij de rechter veel belang hechtte aan de mate waarin sprake was van:

  • wijziging in de bouwkundige constructie;
  • wijziging in de bouwkundige identiteit (herkenbaarheid);
  • functiewijziging; en
  • grote investeringen.

In deze situatie waren binnenmuren, een deel van de constructievloer, grote delen van de fundering, zijmuren en gevelwanden verwijderd. Er was sprake van een aanbouw van bijna 30%. Daarnaast kreeg het gebouw een andere functie en werd ruim 300 % van de aanschafwaarde in de verbouwing geïnvesteerd.

Gelet op het vorenstaande komt de rechter tot het oordeel dat er sprake is van in wezen nieuwbouw, zodat van rechtswege omzetbelasting verschuldigd is.

 

Indien u meer informatie wenst over omzetbelasting en/of overdrachtsbelasting bij de levering van onroerende zaken en het kiezen van het juiste leveringsmoment, kunt u contact opnemen met Peter Kooijman.

 


Voorkom korting op toeslagen

Doordat vermogen van minderjarige kinderen voor het bepalen van de toeslagen (zorg, huur) bij dat van hun ouders geteld wordt, kunnen de toeslagen van die ouders gekort worden. Zo kan de erfenis die een kind verkrijgt van een oudtante ervoor zorgen dat de ouder geen of een lagere huurtoeslag krijgt.

 

Er bestaat voor de aanvrager echter een mogelijkheid om een verzoek "Bijzonder vermogen toeslagen" in te dienen bij de belastingdienst. Daarin wordt verzocht het geërfde vermogen van het kind niet mee te tellen bij de vermogenstoets in de toeslagregelingen. Er moet dan aan enkele voorwaarden worden voldaan. Zo mogen het minderjarige kind, de aanvrager van de toeslag, diens partner én een medebewoner niet beschikken over de geërfde bezittingen.

 

Eerder dit jaar heeft de rechtbank een uitspraak gedaan over het door de fiscus afgewezen verzoek van het toekennen van huurtoeslag. Wat speelde hier? Een minderjarig kind had vermogen geërfd waarover een testamentair bewind was ingesteld met een tante als bewindvoerder. De belastingdienst had het verzoek afgewezen omdat het vermogen niet op een rekening met zogenaamde 'BEM-clausule' stond. Dat is een speciale geblokkeerde rekening.


De rechtbank was van mening dat het geërfde vermogen niet op zo'n 'BEM-rekening' behoeft te staan. Wel moet geregeld zijn dat dat de ouder van de minderjarige niet over het vermogen kan beschikken. Een goed opgesteld testament met een testamentair bewind kan hier voor zorgen.

 

Wilt u er ook voor zorgen dat het van u geërfde vermogen geen invloed heeft op het toekennen van toeslagen? Neem contact op met Lizzy Smal-Velthoven.

 


Legitieme portie omzeilen met een levensverzekering?

 

Wanneer iemand komt te overlijden hebben zijn kinderen recht op hun legitieme portie (de helft van het kindsdeel). Bij de berekening van die legitieme wordt rekening gehouden met alle schenkingen die iemand tijdens zijn leven heeft gedaan. Is het nu aanwijzen door de overledene van iemand als begunstigde bij een levensverzekering, die door de overledene is betaald, een mogelijkheid om de legitieme te omzeilen?

 

De wet heeft als uitgangspunt dat een uitkering uit een levensverzekering die door de overledene is gesloten wordt aangemerkt als schenking. Dat betekent dat de legitieme portie van een onterft kind daardoor verhoogd wordt. Volgens de wet is dat anders indien de begunstiging een verzorgingskarakter heeft. Als begunstigde kan het zelfs zo zijn dat je de ontvangen uitkering moet betalen aan de erfgenamen of schuldeisers van de nalatenschap. Hiervan kan worden afgeweken voor zover dit niet, alle omstandigheden in aanmerking genomen, onredelijk is.

 

Recent is de rechter in een uitspraak tot het oordeel gekomen dat doorslaggevend is of de begunstiging bedoeld is om de ontvanger financieel te verzorgen. Hierbij staat het belang van de begunstigde voorop. Dat komt dan dus vóór de belangen van schuldeisers en legitimarissen. Van een verzorgingskarakter is volgens de rechter niet alleen sprake indien de erflater met de begunstiging de verzorging van de begunstigde heeft beoogd, maar ook indien de begunstiging noodzakelijk blijkt voor de betaling van de kosten van studie en levensonderhoud van de begunstigde.

Het Hof oordeelt dat het belang van de begunstigde in dit geval zo zwaar weegt dat het belang van de schuldeisers dat hun vorderingen op de nalatenschap worden voldaan daarvoor moet wijken. De begunstigde hoefde dus niets af te staan van de uitkering.

 

Voor meer informatie over het onterven van kinderen en legitieme porties, kunt u contact opnemen met Annemarie Schram.

 


 

« Terug naar het overzicht