ELKE DONDERDAG GRATIS INLOOPSPREEKUUR VAN 17.00-18.00 UUR M.U.V. 25 JULI A.S.

Nieuws

Versoberen bedrijfsopvolgingsfaciliteiten

Om te voorkomen dat er bij het schenken of vererven van een onderneming veel belasting moet worden betaald, bestaan er faciliteiten voor de inkomsten-, erf-, schenk- en overdrachtsbelasting. Inmiddels is het een doorn in het oog van de politiek dat er allerlei constructies worden opgetuigd om maar vooral onder de faciliteiten te vallen.

 

Om de faciliteiten te versoberen, heeft het kabinet de volgende voorstellen:

 

Per 1 januari 2024

  • Aan derden verhuurd vastgoed wordt altijd aangemerkt als beleggingsvermogen, zodat de faciliteiten daarop niet van toepassing zijn.

 

Per 1 januari 2025

  • Tot € 1.500.000 van het actief ondernemingsvermogen is 100% vrijgesteld voor de erf- en schenkbelasting, maar daarboven is maar 70% vrijgesteld in plaats van 83%;
  • Minimum leeftijd om gebruik te maken van de faciliteit voor de inkomstenbelasting wordt 21 en voor de inkomstenbelasting is het bij schenking  niet langer nodig dat de verkrijger meer dan 36 maanden werkzaam is;
  • 5% marge van beleggingsvermogen dat ook onder de faciliteit valt wordt afgeschaft.

Per 1 januari 2026

  • Versoepeling van bezits- en voortzettingstermijnen. Dit is prettig want nu kan het gebeuren dat wijzigingen die wenselijk waren in het kader van de gewone bedrijfsvoering tot het vervallen van de faciliteit leiden;
  • De faciliteiten worden enkel van toepassing op aandelen die significant risicodragend zijn. Bijzondere soorten aandelen zullen daardoor in een heel aantal gevallen niet meer kwalificeren;
  • Om te voorkomen dat ouderen vermogen omzetten in ondernemingsvermogen om zo erf- en schenkbelasting te besparen, zal de termijn dat zo’n oudere de onderneming moet hebben (bezitstermijn) voor de schenking of het overlijden verlengd worden;
  • Wanneer een begiftigde/erfgenaam de onderneming eerst verkoopt aan de schenker/erflater, kwalificeert dat ondernemingsvermogen niet meer voor de faciliteiten.

 

Voor meer informatie over het (tijdig) toepassing van de bedrijfsopvolgingsfaciliteiten kunt u contact opnemen met Peter Kooijman