ELKE DONDERDAG GRATIS INLOOPSPREEKUUR VAN 17.00-18.00 UUR M.U.V. 25 JULI A.S.

Nieuws

Tweede Kamer stemt in met nieuwe successiewet

Vandaag ging de Tweede Kamer akkoord met wijziging van de Successiewet (wetsvoorstel 31.930). Als de Eerste Kamer ook instemt met het wetsvoorstel, zal de nieuwe wet op 1 januari 2010 in werking treden. Ofschoon de brandbrief die Kooijman Lambert Notarissen vorige week naar de Tweede Kamer stuurde tot veel aanpassingen in het wetsvoorstel heeft geleid, is Kooijman Lambert Notarissen nog niet tevreden met het resultaat. Invoering van het door de Tweede Kamer goedgekeurde wetsvoorstel kan nog steeds (fiscaal nadelige) gevolgen hebben voor in het verleden gemaakte testamenten, reeds afgewikkelde nalatenschappen op grond waarvan een erfgenaam/legataris een geldvordering heeft verkregen, renteloze geldleningen en schenkingsconstructies. De nieuwe wet heeft echter ook voordelen. Zo worden de kinderen van samenwonende partners straks als eigen kinderen behandeld en hebben ouders en gehandicapte kinderen een grotere vrijstelling. Voor aandeelhouders kunnen 'gouden tijden' aanbreken; onder bepaalde voorwaarden kunnen de aandelen in hun BV 'gratis' vererven. Als u wilt weten of uw situatie 'nieuwe-successiewet-proof' is en of u echt alle fiscale voordelen van de nieuwe wet optimaal heeft benut, is het verstandig een afspraak te maken met de specialisten van Kooijman Lambert Notarissen.