ELKE DONDERDAG GRATIS INLOOPSPREEKUUR VAN 17.00-18.00 UUR M.U.V. 25 JULI A.S.

Nieuws

Nieuwe successiewet definitief op 1 januari 2010 in werking

De kogel is door de kerk! Zojuist nam de Eerste Kamer het wetsvoorstel tot wijziging van de Successiewet 1956 (wetsvoorstel 31930) aan. De (kandidaat-)notarissen van Kooijman Lambert Notarissen hebben zich in de afgelopen maanden in de nieuwe wettelijke regeling verdiept en zijn daardoor in staat u optimaal te adviseren. De nieuwe wet leidt ertoe dat veel van de reeds gemaakte testamenten en in het verleden verrichte transacties straks onnodig tot heffing van erfbelasting (de nieuwe term voor successierecht) zullen leiden. Wij helpen u graag uw erfgenamen te behoeden voor nare (fiscale) verrassingen. De nieuwe wet kent ook een aantal belastingbesparende faciliteiten, bijvoorbeeld als u uw onderneming aan uw kinderen wilt schenken of laten vererven. Wij zorgen ervoor dat die mogelijkheden optimaal worden benut.