ELKE DONDERDAG GRATIS INLOOPSPREEKUUR VAN 17.00-18.00 UUR M.U.V. 25 JULI A.S.

Nieuws

ANBI's moeten nieuwe beschikking aanvragen

Als gevolg van de nieuwe successiewet (beoogde datum van inwerkingtreding: 1 januar 2010) zal de ANBI (Algemeen Nut Beogende Instellingen) status volgend jaar niet meer geldig zijn. De vervaldatum van reeds afgegeven beschikkingen is 1 februari 2010. Als u wilt dat uw goed doel volgend jaar ook als ANBI wordt aangemerkt moet u een nieuwe beschikking bij de Belastingdienst aan vragen. Staatssecretaris De Jager heeft op 24 november bepaalt dat de aanvraagformulieren nog tot 6 januari 2010 worden opgestuurd naar de Belastingdienst. Naast de ANBI kent de wet vanaf volgend jaar ook de SBBI (Sociaal Belang Beogende Instelling). Veel ANBI's zullen volgend jaar geen ANBI, maar SBBI worden. Een belangrijk verschil tussen de ANBI en de SBBI is dat giften aan de SBBI niet in alle gevallen fiscaal aftrekbaar zijn