ELKE DONDERDAG GRATIS INLOOPSPREEKUUR VAN 17.00-18.00 UUR 

Columns

Fiscaal sturen

Sinds jaar en dag maakt onze overheid gebruik van de mogelijkheid om bij te sturen met belastingen, andere heffingen en toeslagen. Het zit in de aard van velen om te kijken hoe optimaal gebruikt gemaakt kan worden van de mogelijkheden om niet te veel belasting te betalen. Sommigen gaan daarbij te ver en dan wordt het fraude. Er is een tendens aan het ontstaan waarbij iedereen “eerlijk” belasting moet betalen en waarbij fiscaal optimaal structureren asociaal gevonden wordt.

 

Het woord “eerlijk”, wordt ook in Haagse politieke kringen vaak gebruikt. In de praktijk zie je dat fiscale regelgeving welke het eerlijker moet maken alle kanten kan uitschieten en vaak slecht doordacht is. Een voorbeeld is de startersvrijstelling voor de overdrachtsbelasting, omdat je nu al ziet dat woningen voor starters mede hierdoor duurder zijn geworden. Een ander voorbeeld is het toeslagen systeem dat zo ingewikkeld is dat velen het niet begrijpen en een aantal van degenen die het wel begrijpen het naar hartenlust misbruiken.

 

Eind vorige eeuw werden bedrijfsopvolgingsfaciliteiten gecreëerd voor de erfbelasting en later ook voor de inkomstenbelasting. Op basis van die faciliteiten kan per saldo een deel van het ondernemingsvermogen vrij van erf- of schenkbelasting vererven of geschonken worden. Door de jaren heen is de regeling aangepast. Op dit moment geldt dat bij vererving en schenking er ter zake van actief ondernemingsvermogen:

-        de eerst grofweg één miljoen onbelast is en vervolgens 83% is vrijgesteld;

-        er geen inkomstbelasting betaald hoeft te worden over het verschil tussen de verkrijgingsprijs en de waarde ten tijde van het overlijden/de schenking.

 

Die regeling is zodanig royaal dat het zeer loont om vermogen zodanig te structureren dat er optimaal gebruik gemaakt kan worden van de regeling. Er zijn situaties denkbaar waar dit het verschil maakt tussen een directe aanslag van 56% over het verkregen vermogen en een langdurig uitgestelde heffing van 26,9%. Over deze regeling wordt dan ook veel geprocedeerd. het gaat dan met name over de vraag wat is nu een echte onderneming en wat niet.

 

Hoewel er enige jaren geleden ook geruchten waren dat de regeling versoberd zou worden, lijken veel partijen nu toch werk te willen maken van het versoberen van de regeling. Hoe die versobering er dan uit moet gaan zien, is uiteraard gissen.

 

Veel ondernemers hebben reeds voorgesorteerd op de faciliteiten door kinderen op de loonlijst te zetten. Bij schenking is er namelijk een eis dat de verkrijger reeds meer dan 36 maanden werkzaam is binnen het bedrijf. Bij verkrijging door overlijden bestaat die eis niet. Het lijkt nu toch het moment om door te pakken en niet af te wachten wat een nieuw kabinet ons zal brengen.

 

Als je nog geen afscheid wil nemen als groot aandeelhouder bestuurder, kun je er altijd voor kiezen om alles enkel op papier over te dragen en zelf de volledige zeggenschap te behouden. Hoewel sommigen het gebruik van de faciliteiten misschien asociaal zullen vinden, lijkt het mij iets wat je niet moet laten. Als we één ding hebben geleerd in de crisis van de afgelopen jaren is dat het hebben van een financiële buffer van levensbelang is.