Iedere donderdag, gratis inloopspreekuur van 17.00-18.00 uur.

Relatie, scheiden, erven en erfbelasting

Tarieven schenk- en erfbelasting 2016

Tarieven
Hoeveel schenk- of erfbelasting je betaalt, hangt af van je relatie met de overledene en de waarde van de schenking of erfenis. In de tabel zie je welk tarief van toepassing is.

Tariefgroep

Waarde verkrijging

erfbelastingpercentage

Partners (echtgenoot/geregistreerd partner/notarieel samenwoner) en kinderen

€ 0,- tot € 121.903,-

10%

meer dan € 121.903,-

20%

Kleinkinderen

€ 0,- tot € 121.903,-

18%

meer dan € 121.903,-

36%

Overig

€ 0,- tot € 121.903,-

30%

meer dan € 121.903,-

40%

 

 

Vrijstellingen erfbelasting
Je betaalt geen erfbelasting over een vastgesteld bedrag. Dit is de vrijstelling. Hoe groot de vrijstelling is, hangt af van je relatie met de overledene. In de tabel zie je welke vrijstelling van toepassing is.
 

Relatie tot overledene

vrijstelling

Partner (echtgenoot/geregistreerd partner/notarieel samenwoner)

€ 636.180

Kinderen

€ 20.148

Kleinkinderen

€ 20.148

bepaalde zieke en gehandicapte kinderen

€ 60.439

Ouders *

€ 47.715

Alle overige personen

€ 2.122

ANBI's en SBBI's

algehele vrijstelling

 

*Als beide ouders erven, is de vrijstelling voor hen samen € 47.715. Erft één ouder, dan is de vrijstelling voor deze ouder ook € 47.715.

 

Vrijstellingen schenkbelasting
Je betaalt geen schenkbelasting over een vastgesteld bedrag. Dit is de vrijstelling.  Een vrijstelling geldt per ontvanger en per kalenderjaar.
 

Relatie tot schenker

vrijstelling

Kinderen

€ 5.304

Alle overige personen

€ 2.122

ANBI's en SBBI's

algehele vrijstelling

 

Eenmalige verhoogde vrijstelling kinderen
Aan kinderen tussen de 18 en 40 jaar is het mogelijk om éénmalig een vrijgesteld bedrag te schenken van € 25.449, welk bedrag wordt verhoogd tot € 53.016 indien het bedrag wordt aangewend voor de eigen woning van het kind. Let op: voor deze schenkingen moet u altijd aangifte schenkbelasting doen.
 

Tip!

Per 1 januari 2017 gaat de eenmalige vrijstelling voor de schenking van de eigen woning omhoog van € 53.016 naar € 100.000. Deze vrijstelling kan in drie opeenvolgende jaren worden benut.